สารานุกรมแนะแนวอาชีพ

?

หมวดหมู่นี้จัดทำเพื่อ? เป็นหมวดหมู่สำหรับเก็บเรียบเรียงข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวอาชีพ? สไตล์นิวแนว? ซึ่งเน้นสาระสำคัญตามแนวคิดของผู้จัดทำเนื้อหาเป็นหลัก??

?

ข้อตกลงเบื้องต้น

สารานุกรมแนะแนวอาชีพ เป็นหมวดหมู่สำหรับเก็บเรียบเรียงข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาระข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ??ไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้อ้างอิง? เนื่องจากเป็นเพียงสารานุกรมนอกกรอบ เพื่อนำเสนอสาระน่ารู้ตามแนวทางของนิวแนวเท่านั้น

?

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน?

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ?

https://th-th.facebook.com/newsguidance

หรือ? e-mail :? This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

?

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

?

วันที่โพส

?

1? พฤษภาคม? 2557