?

อาชีพเลี้ยงสัตว์

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพเลี้ยงสัตว์? คือ? อาชีพที่มีความเกี่ยวกับการการเพาะพันธ์สัตว์? การขยายพันธ์สัตว์? การเลี้ยงเพื่อขายเนื้อ? หรือขายอวัยวะบางส่วนของสัตว์? เช่น? เลี้ยงไก่? เลี้ยงหมู? เลี้ยงวัว? เลี้ยงม้า? เลี้ยงงู? เป็นต้น

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. การเพาะพันธ์

2.? ขยายพันธ์

3.? การอนุบาลสัตว์

4.? การขุนสัตว์

5.? อื่น ๆ

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีความขยัน

2.? อดทน

3.? มีใจรักในงานเกษตร

4.? อื่น ๆ

?

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1.? พนักงานเลี้ยงสัตว์

2.? เจ้าของฟาร์มสัตว์

3.? อื่น ๆ

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1.? ห้องสมุด

2.? หนังสือการเกษตร

3.? เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

4.? เว็บไซต์ต่าง ๆ

5.? อื่น ๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพเลี้ยงสัตว์? เป็นอีกหนึ่งอาชีพสำหรับคนรักสัตว์? ซึ่งปัจจุบันอาชีพเลี้ยงสัตว์มีความหลากหลายมากขึ้น? เช่น? การเลี้ยงเพื่อขายเนื้อ? เลี้ยงเพื่อความสวยงาม? เลี้ยงเพื่อเอาอวัยวะบางส่วนของสัตว์? เป็นต้น? ผู้สนประกอบอาชีพนี้ลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ดูนะครับ

?

ผู้เขียน

นามปากกา

พยัคฆ์กูรู

?

วันที่เขียน

07/02/2555

?