?

อาชีพช่างก่อสร้าง

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพช่างก่อสร้าง? อาคารบ้านเรือน? ตึก? ร้านค้าต่าง ๆ? เป็นอาชีพที่อาศัยพละกำลังละความอดทนอุตสาหะ? เพื่อหาเลี้ยงชีพ? และสามารถมีโอกาสเจริญก้าวหน้าเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างในอนาคตได้

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. ?ผสมปูน

2.? โบก? ฉาบผนังกำแพง

3.? ก่อกำแพง

4.? หล่อฐานเสา

5.? อื่นๆ

?

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีความแข็งแรง

2.? อดทน

3.? มีความขันหมั่นเพียร

4.? รักการเรียนรู้ฝึกฝนทักษะอยู่ตลอดเวลา

5. อื่นๆ

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1.? ช่างก่อสร้าง

2.? ช่างปูน

3.? ช่างฉาบ

4.? ช่างรับเหมาก่อสร้าง

5.? ผู้รับเหมาก่อสร้าง

6.? อื่น ๆ

?

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1. ?วิทยาลัยเทคนิค

2.? ห้องสมุด

3.? เว็บไซต์ต่าง ๆ

4.? เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

5.? อื่น ๆ

?

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพก่อสร้างเป็นอีกอาชีพที่สามารถเจริญก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่อง? เนื่องจากสภาพสังคมยุคปัจจุบันมีประชากรมากขึ้น? ผู้คนอยากมีบ้านเป็นของตนเอง? อาชีพนี้จึงมีช่องทางเจริญก้าวหน้าได้อีก

?

?

เขียน? วันที่ 07/02/2555

ผู้เขียน? พยัคฆ์กูรู

?