?

อาชีพคนเข็นผัก

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพสุจริตอีกหนึ่งอาชีพที่ผู้คนมองข้าม? ความจริงแล้วอาชีพเข็นของ? เข็นผักในตลาดเป็นอาชีพที่เลี้ยงชีพได้เช่นกัน? เฉลี่ยแล้วถือว่าพออยู่พอกินเลยทีเดียว? อีกทั้งหากหาวิธีประยุกต์ให้อาชีพเกิดความก้าวหน้าทุกอาชีพย่อมเจริญก้าวหน้าได้ทั้งนั้น

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1.? เข็นผัก? หรือของในตลาด

2.? บริการรับส่งของในตลาด

3.? อื่น ๆ

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. ?แข็งแรง

2.? มีความขยันหมั่นเพียร

3.? มีความอดทน

4.? อื่นๆ

?

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1. ?คนเข็นผัก

2.? เจ้าของกิจการรับส่งผัก หรือสิ่งของ

3.? อื่น ๆ

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1.? ห้องสมุด

2.? เว็บไซต์ต่าง ๆ

3.? เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

4.? อื่น ๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพคนเข็นผัก? อาชีพสุจริต? ทุกอาชีพย่อมมีหนทางความก้าวหน้า? ใส่ความคิด? บวกกับความสร้างสรรค์

ทุกอย่างย่อมสำเร็จ

?

เขียน? วันที่ 07/02/2555

ผู้เขียน? พยัคฆ์กูรู

?