?

อาชีพคนขับรถประจำทาง

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพคนขับรถประจำทาง? หนึ่งอาชีพสุจริต? สำหรับคนชื่นชอบการขับรถ? ชื่นชอบการเดินทาง? ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งเจ้าของเอง หรือเป็นลูกจ้างก็ได้? เช่น คนรถประจำทางของรัฐ? หรือเอกชน? หรือเป็นเจ้าของรถเองที่รับโดยสารผู้คน ฯลฯ

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. ขับรถรับส่งผู้โดยสาร

2. อื่น ๆ

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1.? มีความสามารถในการขับขี่รถประจำทาง

2.? มีใจรักในงานบริการ

3.? มีความอดทน

4.? มีความซื่อสัตย์

5.? มีความขยัน? หมั่นเพียร

6.? อื่นๆ

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1.? พนักงานขับรถ

2.? เจ้าของรถประจำทาง

3.? เจ้าของกิจการรถประจำทาง

4.? เจ้าของรถเช่า

5.? อื่น ๆ

?

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

?

1. ?ศูนย์ข้อมูลการขนส่ง

2.? ห้องสมุด

3.? เว็บไซต์ต่าง ๆ

4.? เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

5.? อื่น ๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพคนขับรถประจำทาง? เป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความอดทน? และความขยันหมั่นเพียร? ฉะนั้นผู้สนใจอยากเป็นคนขับรถหรือเป็นเจ้ากิจการลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะครับ? อาชีพทุกอาชีพมีหนทางแห่งตน? รักในอาชีพทำงานย่อมเป็นสุขอยู่ทุกวัน

?

เขียน? วันที่ 07/02/2555

ผู้เขียน? พยัคฆ์กูรู

?