?

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพพยาบาล ??คือ อาชีพที่เกี่ยวข้องการการดูแลผู้ป่วย? เช่น? วิเคราะห์ข้อมูลสภาพของผู้ป่วยเพื่อใช้ในการวางแผนรักษาพยาบาล? ??ค่อยช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วย? ให้กำลังใจ? และใช้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ? การรักษาสุขอนามัยของผู้ป่วย? เป็นต้น

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในการพยาบาลผู้ป่วย

2. เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการสังเกต ความเปลี่ยนแปลงอาการของผู้ป่วย

3. ช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วย

4.ให้คำแนะนำด้านสุขภาพ

5. ให้ความรู้ด้านสุขอนามัย

6. วางแผนการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วย

7.? ให้กำลังใจผู้ป่วย

8. อื่น ๆ

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีใจรักในงานบริการ

2. มีสุขภาพจิตดี

3. เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

4. ใจเย็น

5. มีจิตสาธารณะ? เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

6. อดทนต่อสภาพแรงกดดันได้ดี

7. อื่น ๆ

?

แนวทางการพัฒนาอาชีพ

1. พยาบาลวิชาชีพ

2. พยาบาลประจำโรงพยาบาลของรัฐ

3.? พยาบาลประจำโรงพยาบาลของเอกชน

4.? พยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ

5.? พยาบาลตามโรงเรียนต่าง ๆ

6. อาจารย์สอนวิชาชีพพยาบาล

7. สถานสงเคราะห์คนชรา

8.? สถานสงเคราะห์เด็ก

7. อื่น ๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพพยาบาลเป็นอาชีพที่น่ายกย่อง? เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องค่อยดูแลรักษาพยาบาลคนไข้และทนต่อแรงกดดันจากที่ทำงานและคนไข้? เพราะคนไข้ส่วนมากจะมีอารมณ์หงุดหงิดง่าย? พยาบาลจึงต้องทดต่อสภาพแรงกดดันดังกล่าวและเข้าใจคนไข้ว่า? คนไข้มีความเครียด? ผู้ปฏิบัติหน้าที่พยาบาลจึงเป็นผู้ที่น่ายกย่อง? และเป็นอาชีพที่มีเกียรติ? น้อง ๆ? ที่สนใจอาชีพพยาบาลลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหลายๆ? แหล่งดูนะครับ

?

?

?

นามปากกา

พยัคฆ์กูรู

?

วันเขียน

6/02/2555

?

?