?

?

อาชีพพนักงานไปรษณีย์หรืออาชีพพนักงานส่งจดหมาย

อาชีพไปรษณีย์ หรือ อาชีพส่งจดหมาย ส่งเอกสาร คัดแยกจดหมายต่าง ๆ เพื่อเตรียมจัดส่งพื้นที่บริการ

เป็นอาชีพที่มีความมั่นคงพอสมควร

อาชีพพนักงานไปรษณีย์ หรือพนักงานส่งจดหมาย

ปัจจุบันการส่งจดหมายได้เปลี่ยนสภาพเป็นเอกสารต่าง ๆ แทนข้อความการส่งจดมายเหมือนสมัยก่อน เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มาแทนที่การส่งจดหมายแบบช่องจดหมาย เป็นการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทน

ส่วนงานไปรษณีย์ ได้ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมงานให้ครอบคลุมหลายด้าน เช่น การส่งจดหมาย เอกสาร พัสดุ ซึ่งมีความควบคุมทั่วประเทศ และต่างประเทศ จัดส่งสะดวกรวดเร็ว สอดคล้องกับการยุคสมัยและการแข่งขัน

?

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. ส่งจดหมาย

2. ส่งเอกสาร

3. ส่งพัสดุ

4. จัดเรียงเอกสาร พัสดุ

5. ให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีความขยันอดทน

2. มีความซื่อสัตย์

3. รักในงานบริการ

4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

5. ขับขี่รถได้

6. มีความสุภาพเรียบร้อย

7. อื่น ๆ

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1. พนักงานไปรษณีย์

2. เจ้าหน้าที่รับส่งพัสดุ

3. เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คเอกสาร

4. เจ้าหน้าที่คัดแยกเอกสาร

5. อื่น ๆ

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1. ไปรษณีย์ไทย

2. เว็บไซต์ไปรษณีย์ไทย

3. อื่น ๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพพนักงานไปรษณีย์เป็นอาชีพที่ต้องใช้ความอดทน และความขยัน มีจิตใจรักการบริการ และซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา ผู้สนใจสามารถหาข้อมูลการสมัครงานไปรษณีย์ได้ที่เว็บไซต์ไปรษณีย์ไทย

?

เขียน วันที่ 08/03/2554

ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 30/04/2554

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู

?