?

อาชีพนักกีฬา คือ อาชีพที่ต้องใช้แรงกายและทักษะจนเกิดความชำนาญในกีฬานั้น ๆ

ซึ่งอาชีพนักกีฬาเริ่มขึ้นไม่นานมานี้ ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มีผลต่อแทนสูง

อาชีพนักกีฬา มีรายได้มากจากการแข่งขันและผู้สนับสนุนการกีฬา

อาชีพกีฬาเริ่มขึ้น จากการมีผู้ชมมากขึ้น และมีการถ่ายทอดสดผ่านทีวีจึงเป็นช่องทางให้นักประชาสัมพันธ์ และนักโฆษณามีโอกาสโปรโมทสินค้าต่าง ๆ ได้ดี จึงมีเงินสนับสนุนในช่วงกีฬามากและนักกีฬามีรายได้มากขึ้นกลายเป็นอาชีพในปัจจุบันนี้

ดังนั้นแต่ละประเทศจึงมีเงินสนับสนุนวงการกีฬา เพื่อให้ความร่วมมือระหว่างประเทศ

และประชาสัมพันธ์ประเทศของตนให้เป็นที่รู้จัก

อาชีพนักกีฬาจึงเป็นอาชีพในฝันของหลายคน เนื่องจากมีค่าตัวที่คุ้มค่าแรง นักฟุตบอลมีค่าตัวเป็นหลักล้าน

เพราะอาชีพเหล่านี้มีผู้ชมมาก วงการโฆษณาจึงหันเข้าหากีฬามากขึ้น โดยเป็นผู้สนับสนุนต่าง ๆ

?

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

การแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ตามประเภทที่เข้าแข่งขันเพื่อให้ได้มากซึ่งชัยชนะ

โดยต้องฝึกฝน ฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีความสนใจในกีฬานั้น ๆ

2. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

3. มีทักษะและความสามารถทางกีฬานั้น ๆ

4. มีความพยายามและความอดทน

5. อื่นๆ

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1. นักกีฬาทีมชาติ

2. นักกีฬาสโมสรต่าง ๆ

3. นักกีฬาอาชีพ

4. เจ้าของกิจการอุปกรณ์การกีฬา

5. อื่น ๆ

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1. เว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกีฬา

2. หนังสือ

3. รายการกีฬาต่าง ๆ

4. มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาพลศึกษา

5. อื่น ๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพนักกีฬาเป็นอาชีพที่น่าจับตามอง เนื่องจากในยุคปัจจุบันกีฬาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เราแถบทุกคนชอบดูกีฬา กีฬาที่มีผู้ชมมากจึงมีมูลค่าสูงตามไปด้วย

สำหรับผู้สนใจประกอบอาชีพนักกีฬา ต้องมีความขยันอดทน และฝึกซ้อมอยู่สม่ำเสมอ ตลอดจนต้องมีความพยายามและเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง

?

เขียน วันที่ 25/03/2554

ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 30/04/2554

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู