อาชีพตำรวจ

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพตำรวจหรืออาชีพผู้พิทักษ์สินติราช เพื่อความยุติธรรมในสังคม

ตำรวจ คือ ผู้รักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน

อาชีพตำรวจเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม เพื่อให้บ้านเมืองเกิดความสงบเรียบร้อย ค่อยรักษาความปลอดภัยให้กับผู้คนในสังคม อาชีพตำรวจจึงเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี

ซึ่งเป็นงานที่เสียสละเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและประชาชน

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. ป้องกันการกระทำผิด

2. ปราบปรามการกระทำผิด

3. รักษาความสงบเรียบร้อย

4. บรรเทาทุกให้กับประชาชน

5. อื่น ๆ

?

?

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

2. มีความอดทน

3. มีทักษะทางด้านกีฬา เช่น ว่ายน้ำ วิ่ง

4. มีความซื่อสัตย์สุจริต

5. รักความยุติธรรม

6. มีความเสียสละทั้งแรงกายแรงใจ

7. มีความกล้าหาญ

8. มีระเอียดความรอบคอบ

9. มีระเบียบวินัย

10. มีบุคลิกภาพและมีความสูงตามที่กำหนดไว้

11. อื่น ๆ

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1. ตำตรวจชั้นต่ำกว่าประทวน

2. ตำรวจชั้นประทวน

3. ตำรวจชั้นสัญญาบัตร

4. ตำรวจตระเวนชายแดน

5. ตำรวจกรมป่าไม้

6. ตำรวจภูธร

7. ตำรวจทางหลวง

8. ตำรวจจราจร

9. ตำรวจสันติบาล

10. ตำรวจรถไฟ

11. ตำรวจน้ำ

12. ตำรวจกองปราบ

13. ตำรวจนครบาล

14. ตำรวจสภา

15. ตำรวจวัง

16. ตำรวจหลวง

17. ตำรวจปฏิบัติราชการลับ

18. ตำรวจดับเพลิง

19. ตำรวจไอซีที

20. บอดี้การ์ด

21. อื่น ๆ

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1. โรงเรียนน้อยร้อยตำรวจ

2. เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำรวจ

3. หนังสือ

4. ห้องแนะแนวประจำโรงเรียน

5. ห้องสมุด

6. อื่น ๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพตำรวจ คือ อาชีพที่ต้องทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ เพื่อให้บ้านเมืองเกิดความสงบเรียบร้อย ตำรวจจึงพร้อมที่จะสละชีวิตทุกเมื่อเพื่อปกป้องความยุติธรรม อาชีพตำรวจเป็นอาชีพที่น่ายกย่อง

สำหรับผู้สนใจประกอบอาชีพตำรวจ ควรวางแผนการศึกษาให้ดี ว่าจะเรียนต่ออย่างไร เลือกเรียนที่ไหนดี

เพื่อเป็นการหาข้อมูลเพิ่มเติมให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้น ควรเข้าไปศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์โรงเรียนตำรวจและซื้อหนังสือเกี่ยวกับการสมัครเรียนตำรวจก่อนตัดสินใจ อีกทั้งควรศึกษาข้อมูลผ่านเว็บไซต์หลาย ๆ แห่งเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

?

เขียน วันที่ 08/03/2554

ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 30/04/2554

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู

?