อาชีพเช่าพระเครื่อง

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพเช่าพระเครื่อง คือ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขาย พระเครื่อง พระพุทธรูปองค์จำลอง พระเครื่องชนิดต่าง ๆ เหรียญเกจิอาจารย์ พระภิกษุที่เป็นที่นับถือสำหรับประชาชนทั้งหลาย เครื่องรางของขลัง เป็นต้น

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. ซื้อพระเครื่อง และเครื่องรางของขลัง

2. ขายพระเครื่อง และเครื่องรางของขลัง

3. อื่น ๆ

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีความรู้ความชำนาญในการแยกแยะพระเครื่องแต่ละรุ่น และชำนาญในการดูพระต่าง ๆ

2. การประเมินราคา และการตั้งราคา

3. ชื่นชอบการศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพระเครื่องแต่ละแห่ง

4. อื่น ๆ

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1. รับประเมินราคาพระเครื่อง

2. เจ้าของแผลงพระเครื่อง

3. อื่น ๆ

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1. ห้องสมุด

2. หนังสือเกี่ยวกับการดูพระเครื่อง

3. หนังสือเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพระ และประวัติความเป็นมาของเมืองต่างๆ

4. มหาวิทยาลัยต่าง ๆ

5. เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

6. เว็บไซต์ต่าง ๆ

7. อื่น ๆ

?

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เดิมที่การสร้างพระเครื่องต่าง ๆ มีเจตนาเพื่อให้ผู้คนที่เลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาได้มีพระไว้เป็นเครื่องเตือนสติ และค่อยคุ้มภัยให้รู้สึกสบายใจ โดยการบูชาแบบให้เปล่าหรือบางแห่งก็เป็นสินน้ำใจสำหรับผู้ร่วมงานบุญเป็นสิ่งตอบแทนการสละเวลามาช่วยงานวัด เนื่องจากคนสมัยก่อนนั้นนิยมร่วมแรงร่วมใจกันทำบุญด้วยกำลังกายและกำลังทรัพย์โดยหวังเพียงพลังแห่งบุญจะค่อยส่งเสริมให้อยู่เย็นเป็นสุข

ในยุคปัจจุบันเครื่องร่างของขลัง หรือพระเครื่องที่ตกทอดจากรุ่นสุ่รุ่นกลายเป็นของสะสม การเช่าบูชาเพื่อเปลี่ยนมือเจ้าของจึงเริ่มมีขึ้นมาและพัฒนากลายเป็นอาชีพเช่าซื้อพระเครื่องที่สร้างเม็ดเงินในวงการพระเครื่องอย่างมหาศาล พระเครื่ององค์ที่หายาก ๆ มีจำนวนน้อย ย่อมราคาสูงตามไปด้วย ด้วยเหตุนี้อาชีพเช่าพระเครื่องจึงเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยม

?

ผู้เขียน

นามปากกา

พยัคฆ์กูรู

?

วันที่เขียน

04/07/2555

?