อาชีพรับจ้างถอนผมหงอก

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพถอนผมหงอก คือ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการถอนผมหงอกหรือผมคันที่ผู้สูงอายุหรือผู้ที่อยู่ในวัยกลางคนนิยมถอน เนื่องจากอาการคัน

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. ถอนเส้นผมหงอก

2. ถอนเส้นผมงอ

3. อื่นๆ

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีมนุษยสัมพันธ์ดี

2. มีความอดทนขยันหมั่นเพียร

3. มีความพยายามสูง

4. รักงนงานบริการ

5. อื่น ๆ

?

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1. ถอนเส้นผมที่ไม่พึงประสงค์

2. เจ้าของร้านถอนเส้นผมงอก ผมงอ

3. อื่น ๆ

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1. เว็บไซต์ต่าง ๆ

2. เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

3. อื่น ๆ

?

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพที่ไม่น่าจะเป็นอาชีพ แต่ในยุคปัจจุบันเป็นอาชีพที่บางท่านประกอบเป็นอาชีพ เนื่องจากในสมัยก่อน ผู้สูงอายุหรือผู้อยู่ในวัยกลางคนนิยมให้บุตรหลานถอนหงอกให้ แต่ในยุคนี้จะใช้ลูกหลานก็ใช้ลำบากมากขึ้น เนื่องจากเด็กในยุคนี้ต้องเรียนพิเศษ และเวลาว่างก็เล่นอินเตอร์เน็ต อาชีพรับจ้างถอนหงอกจึงเกิดขึ้น และตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคบางกลุ่มได้ดีมาก

?

เขียน วันที่ 03/07/2555

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู

?