อาชีพขายบริการทางเพศ

?

อาชีพพิเศษที่มีอยู่จริงในสังคม อาชีพที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากการขายบริการทางเพศมีความผิดทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย แต่เนื่องจากอาชีพนี้มีผู้ทำอาชีพหาเลี้ยงชีพมีอยู่จริงในทุกยุคทุกสมัย ผู้เขียนจึงขออธิบายเพื่อเป็นการศึกษาให้เยาวชนได้เรียนรู้ เรื่องนี้ เพื่อป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงอาชีพที่ไม่เหมาะสม

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพขายบริการทางเพศ คือ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการร่วมเพศหรือการมีเพศสัมพันธ์ด้วยการซื้อบริการทางเพศเพื่อตอบสนองความใคร่ของบุคคล ปัจจุบันมีทั้งเพศหญิงและเพศชายที่มีการขายบริการ

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ

2. อื่นๆ

?

เหตุผลบางประการของสาเหตุอาชีพ

1. ต้องการเงินแบบง่าย ๆ

2. การเล่นพนันทุกชนิด

3. การสร้างหนี้เกินตัว

4. แก้ปัญหาไม่เป็น

5. รักในวัยเรียน

6. ประชดชีวิต

7. ปัญหาการเงิน

8. ยืดติดกับวัตถุนิยม

9. อื่น ๆ

?

ผลกระทบของผู้ประกอบอาชีพ

1. สังคมรังเกียจ

2. มีความเสี่ยงต่อการติดโรค

3. แสวงหาความก้าวหน้าได้ยาก

4. ครอบครัวแตกแยก

5. ผิดกฎหมาย

6. ผิดศีลธรรม

7. อื่น ๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

การขายบริการทางเพศนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องจากค่านิยมแบบวัตถุนิยม และเหตุผลบางประการที่เป็นข้ออ้างให้ผู้ประกอบอาชีพขายบริการมีมากขึ้นทั้งผู้หญิงและผู้ชาย เนื่องด้วยอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ผิดกฎหมายและมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับเชื้อโรคจากการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ซื้อบริการ ดังนั้นเยาวชนควรหลีกเลี่ยง ไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับอาชีพดังกล่าว ซึ่งมีผลกระทบมากมายต่อชีวิตและความเป็นอยู่

?

การประกอบอาชีพเพื่อหาเลี้ยงตัวยังมีหนทางประกอบอาชีพอื่นๆ อีกมากมาย จงคิดไว้เสมอว่าทุกอย่างย่อมมีทางแก้ อาชีพมีหลากหลายเลือกประกอบอาชีพที่เหมาะสมย่อมสร้างอนาคตที่ดีได้

เป็นกำลังให้ทุกคนแก้ปัญหาในชีวิตของตน คิดด้วยสติปัญญาแล้วคุณจะก้าวเดินอย่างภาคภูมิ

?

เขียน วันที่ 03/07/2555

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู