?

?

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพหมอทำขวัญ คือ? อาชีพพื้นบ้านของไทยแต่โบราณ? นับเป็นพิธีกรรมความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น? และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1.? ทำขวัญ

2.? อื่น ๆ

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีความรู้ด้านการทำขวัญ? เรียกขวัญ

2.? มีความศรัทธา

3.? อื่น ๆ

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

หมอทำขวัญ

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1.? ห้องสมุด

2.? หนังสือ

3.? เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

4.? เว็บไซต์ต่าง ๆ

5.? ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน

6.? อื่น ๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพหมอทำขวัญ? อาชีพที่เชื่อมโยงความผูกพันระหว่างประเพณีกับความเชื่อ

?

?

ผู้เขียน

นามปากกา

พยัคฆ์กูรู

?

วันที่เขียน

07/02/2555

?

?