?

อาชีพหมอดู

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพหมอดู คือ? อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูดวง? ตรวจดวงชะตาของคน? เสริมดวง? เช็คดวง? เป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมในยุคนี้? ซึ่งผู้สนใจควรศึกษาและใช้วิจารณญาณในการอ่าน ด้วยนะครับ? เรียนรู้เพื่ออยู่รอดในสังคมครับ

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1.? ตรวจดวงชะตา

2.? เสริมดวง

3.? แก้ดวง

4.? อื่น ๆ

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1.? มีความรู้ด้านศาสตร์การดูดวง

2.? มีความเชื่อในสิ่งเร้นลับ

3.? อื่น ๆ

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1. หมอดู

2.? อื่น ๆ

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1.? ห้องสมุด

2.? หนังสือดูดวง

3.? ร้านหนังสือ

4.? เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

5.? เว็บไซต์ต่าง ๆ

6.? อื่น ๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพดูดวง? เป็นอีกอาชีพสุจริตที่น่าสนใจ? แต่ผู้ประกอบอาชีพนี้ควรยืดถือความซื่อสัตย์เป็นสำคัญ? และผู้สนใจควรใช้สติในการรับฟังอย่างมีวิจารณญาณนะครับ

?

ผู้เขียน

นามปากกา

พยัคฆ์กูรู

?

วันที่เขียน

07/02/2555

?