?

อาชีพทรงเจ้า

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพทรงเจ้าเข้าผี? เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไสยศาสตร์? มนต์ดำ? เป็นความเชื่อเฉพาะบุคคล? โดยอาจทำนายทายทัก? ดูดวง?? แก้คุณไสย? แก้ดวง? เสริมดวง ให้โชคให้ลาภ? หรืออื่น ๆ นับว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ผู้คนสมัยนี้ทำกัน? แต่ควรใช้วิจารณญาณในการเชื่อด้วยความมีสติ

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1.? ดูดวง

2.? แก้คุณไลย

3.? ให้โชคให้ลาภ

4.? เสริมดวง

5.? อื่น ๆ

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. เป็นผู้มีสัมผัสพิเศษ

2.? มีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์

3.? อื่น ๆ

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1. คนทรงเจ้า

?

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1. เว็บไซต์ต่าง ๆ

2.? หนังสือ

3.? อื่น ๆ

?

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพนี้เป็นอาชีพเกี่ยวกับความเชื่อ? ความศรัทธาเฉพาะบุคคล? จึงมีความไม่แน่นอนในอาชีพสูง

?

ผู้เขียน

นามปากกา

พยัคฆ์กูรู

?

วันที่เขียน

07/02/2555

?

?