อาชีพช่างถ่ายภาพ

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพช่างถ่ายภาพ คือ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพ การวางองค์ประกอบของภาพ ภาพแฟชั่น ภาพประกอบนิตยสาร ภาพต่าง ๆ เป็นต้น

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. ถ่ายภาพ

2. จัดองค์ประกอบภาพ

3. คิดรูปแบบการถ่ายภาพกับลักษณะของงาน

4. อื่น ๆ

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีความคิดสร้างสรรค์

2. มีความสามารถในการใช้กล้องถ่ายภาพ

3. มีความคิดด้านองค์ประกอบทางศิลปะ

4. มีความรักในงานถ่ายภาพ

5. อื่น ๆ

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1. ตากล้องถ่ายภาพ

2. เจ้าของสตูลดิโอ

3. อื่น ๆ

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1. ห้องสมุด

2. หนังสือเกี่ยวกับการถ่ายภาพ

3. มหาวิทยาลัยต่าง ๆ

4. เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

5. เว็บไซต์ต่าง ๆ

6. อื่น ๆ

?

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพช่างภาพ นับว่าเป็นอีกอาชีพที่สร้างรายได้จากการสร้างสรรค์ผลงานการถ่ายภาพได้หลากหลายรูปแบบ และสามารถสร้างงานให้กับผู้คนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมากมาย เนื่องจากในยุคปัจจุบันการถ่ายภาพเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของงานต่าง ๆ เช่น งานแฟชั่น งานนิตยสาร งานหนังสือ งานมงคล งานอวมงคลต่าง ๆ โดยเฉพาะงานแต่งงานได้รับความนิยมมากและสร้างเม็ดเงินจากการถ่ายภาพคู่แต่งงานหลักพันถึงหลักหมื่น จึงทำให้เกิดสตูลดิโอสำหรับถ่ายภาพคู่แต่งงานมากมาย ตลอดจนถึงการสร้างภาพเคลื่อนไหวอย่างเช่น การอัดวีดีโอเพื่อประกอบในงานแต่งงานให้แขกผู้ร่วมงานได้ดูและร่วมชื่นชม นับว่าอาชีพช่างภาพเป็นอีกอาชีพที่น่าสนใจสำหรับคนยุคใหม่อย่างมาก

?

ผู้เขียน

นามปากกา

พยัคฆ์กูรู

?

วันที่เขียน

04/07/2555