?

อาชีพช่างไม้

?

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพช่างไม้? คือ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากไม้? เช่น? ตู้ไม้? โต๊ะไม้? ชุดรับแขกไม้? เครื่องตกแต่งไม้? เตียงไม้? และอื่น ๆ? อีกมากมาย

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1.? การออกแบบรูปทรงผลิตภัณฑ์ไม้

2. ?การวัดขนาดไม้

3.? การตัดรูปทรงไม้

4.? การทำลวดลายไม้

5.? อื่น ๆ

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. ?มีความขยัน

2.? มีความอดทน

3.? มีความพยายาม

4.? มีความละเอียด? ประณีต

5.? มีความคิดสร้างสรรค์

6.? อื่น ๆ

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1. ?ช่างไม้

2.? เจ้าของกิจการขายผลิตภัณฑ์ไม้

3.? นักออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้

4.? อื่น ๆ

?

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1.? ห้องสมุด

2.? ศูนย์ฝึกอาชีพ

3.? เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

4.? เว็บไซต์ต่าง ๆ

5.? อื่น ๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพช่างไม้เป็นอาชีพที่มีความต้องการอยู่พอสมควร เนื่องจากผลิตภัณฑ์จากไม้เป็นงานที่มีความต้องการ และมีความสวยงาม เหมาะสำหรับการตกแต่งบ้านเรือน? และยังมีความทนทานสูง

?

ผู้เขียน

นามปากกา

พยัคฆ์กูรู

?

วันที่เขียน

07/02/2555

?