?

อาชีพช่างทำร่ม

?

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพช่างทำร่ม? คือ? อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลิตที่เป็นร่ม? เช่น? ร่มกระดาษ? ร่มทำจากผ้า? ร่ม?? ซึ่งผสมผสานกับศิลปะ? เป็นร่มที่สวยงาม? หลายๆ? แบบ เช่น? ร่มแบบไทย? ร่มแบบจีน? รวมแบบญี่ปุ่น? เป็นต้น

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. ?การทำร่ม

2.? การขึ้นโครงร่ม

3.? การติดผ้าร่ม

4.? การวาดลวดลาย

5.? อื่น ๆ

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีความคิดสร้างสรรค์

2.? มีความขยัน

3.? มีความพยายาม

4.? มีความตั้งใจในการทำงาน

5.? อื่น ๆ

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1. ??แรงงานผลิตร่ม

2.? ผู้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่ม

3.? นักออกแบบผลิตภัณฑ์ร่ม

4.? เจ้าของกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ร่ม

5.? อื่น ๆ

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1.? ห้องสมุด

2.? ศูนย์ฝึกอาชีพ

3.? เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

4.? เว็บไซต์ต่าง ๆ

5.? อื่น ๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพทำร่มเป็นอีกอาชีพที่สร้างสรรค์ผลงานให้มีมูลค่าสูงขึ้น? ด้วยการใส่ลวดลายสวยงาม? จูงใจให้ผู้บริโภคต้องการซื้อ

?

ผู้เขียน

นามปากกา

พยัคฆ์กูรู

?

วันที่เขียน

07/02/2555

?