?

อาชีพช่างทำเครื่องเงิน

?

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพช่างทำเครื่องเงิน? คือ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลติภัณฑ์ที่มีวัตถุดิบหลังคือ? เงิน?? เช่น? ขันเงิน?? รูปภาพสลักเครื่องเงิน? สร้อย? แหวน? กำไร? เข็มขัดเงิน? หรืออื่นๆ? ซึ่งอาชีพช่างทำเครื่องเงินเป็นอาชีพเก่าแก่ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และสืบสานให้คงอยู่

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. ดุนเครื่องเงินให้เป็นรูปทรง

2.? เคาะเครื่องเงินให้เป็นรูปทรง

3.? หุ้มเครื่องเงินให้เป็นรูปทรง

4.? หล่อเครื่องเงินให้เป็นรูปทรง

5.? อื่น ๆ

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีความอดทนสูง

2.? ชื่นชอบในงานศิลปะ

3.? ใจเย็น

4.? มีความตั้งใจ

5.? มีความพยายามสูง

6.? รักงานศิลปะ

7.? มีความประณีต

8.? อื่น ๆ

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1. ?ช่างทำเครื่องเงิน

2.? เจ้าของกิจการจำหน่ายเครื่องเงิน

3.? ศิลปิน

4.? อื่น ๆ

?

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1.? ห้องสมุด

2.? หนังสือเกี่ยวกับการทำเครื่องเงิน

3.? ศูนย์ศิลปาชีพ

4.? หมู่บ้านเครื่องเงิน? วัวลาย? จังหวัดเชียงใหม่

5.? เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

6.? เว็บไซต์ต่าง ๆ

7.? อื่น ๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพทำเครื่องเงินเป็นอาชีพที่ต้องการใช้ความพยายาม และความอุตสาหะมาก? ซึ่งนับวันช่างทำเครื่องเงินจะลดน้อยลง? ซึ่งอาชีพนี้ควรค่าแก่การสืบสานและอนุรักษ์ให้คงอยู่? ผู้สนใจการทำเครื่องเงิน? ลองศึกษาเพิ่มเติมหมู่บ้านเครื่องเงิน? แถวถนนวัวลาย? จังหวัดเชียงใหม่? หรือศูนย์ศิลปาชีพ? ดูนะครับ

?

?

?

ผู้เขียน

นามปากกา

พยัคฆ์กูรู

?

วันที่เขียน

07/02/2555

?