?

อาชีพช่างทำกระดาษสา

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพช่างทำประดาษสาคือ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการนำต้นปอสามาบด ตำ และนำมาทำให้เป็นแผ่น? ใส่สีสัน และลวดลายตามความต้องการของตลาด? ซึ่งงานกระสาสามารถนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายรูปแบบ เช่น โคมไฟ? ปกสมุด?? กล่องใส่ของ? หมวก? และอื่นๆ? อีกมากมาย

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1.? การทำแผนกระดาษสา

2.? สร้างผลิตภัณฑ์กับกระดาษสา

3.? อื่น ๆ

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีความคิดสร้างสรรค์

2.? มีความขยัน

3.? มีความพยายาม

4.? มีความตั้งใจในการทำงาน

5.? อื่น ๆ

?

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1. ??แรงงานผลิตกระดาษสา

2.? ผู้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา

3.? นักออกแบบผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา

4.? เจ้าของกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา

5.? อื่น ๆ

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1.? ห้องสมุด

2.? ศูนย์ฝึกอาชีพ

3.? เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

4.? เว็บไซต์ต่าง ๆ

5.? อื่น ๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพช่างกระดาษสาเป็นอีกอาชีพที่สามารถต่อยอดอาชีพให้สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายและสามารถก้าวสู่ความเป็นเจ้าของกิจการได้ง่าย? หากมีความชำนาญและทักษะในการสร้างผลงานให้โดดเด่น? ผู้สนใจประกอบอาชีพช่างกระดาษสาลองศึกษาเพิ่มเติมจากตำรา หรือเว็บไซต์ต่างๆ?? หรือลองแวะมาศึกษาที่จังหวัดเชียงใหม่? อำเภอสันกำแพง? หมู่บ้านบ่อสร้าง? ก็อาจจะได้รับประโยชน์บ้างนะครับ

?

?

ผู้เขียน

นามปากกา

พยัคฆ์กูรู

?

วันที่เขียน

07/02/2555

?

?