?

อาชีพช่างแกะสลักไม้

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพช่างแกะสลักไม้ อาชีพประเภทศิลปะอีกหนึ่งอาชีพที่น่าจับตามอง? เนื่องจากผู้คนในยุคปัจจุบันชื่นชอบการประดับประดาอาคารบ้านเรือนให้สวยงาม? การแกะสลักไม้เพื่อเป็นสิ่งประดับอาคารบ้านเรือนจึงเป็นอาชีพที่มีทิศทางที่สดใส

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1.? การแกะสลักไม้

2.? การร่างแบบ

3.? การลงสีประดับ

4.? อื่น ๆ

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1.? มีจินตนาการ

2.? มีสุนทรีย์ทางด้านศิลปะ

3.? มีความคิดสร้างสรรค์

4.? มีความพยายาม

5.? มีความตั้งใจ

6.? อื่น ๆ

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1. ช่างแกะสลักไม้

2.? เจ้าของร้านแกะสลักไม้

3.? ผู้ประกอบการ

4.? อื่น ๆ

?

?

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1. ?ศูนย์ฝึกอาชีพ

2.? ห้องสมุด

3.? เว็บไซต์ต่าง ๆ

4.? เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

5.? อื่น ๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพอิสระอีกหนึ่งอาชีพที่มีทิศทางเจริญก้าวหน้า และทำงานเป็นนายของตนเอง? ลองหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ? ดูนะครับ หรือแวะไว้ดูการแกะสลักไม้ได้ที่เชียงใหม่? บ้านถวาย? อำเภอหางดง

?

?

เขียน? วันที่ 07/02/2555

ผู้เขียน? พยัคฆ์กูรู

?