?

อาชีพนักออกแบบเสื้อผ้า

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพนักออกแบบเสื้อผ้า หรือดีไซเนอร์ คืออาชีพที่นำงานเกี่ยวกับออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่น? สร้างแบบแพทเทิร์น? ตัดเย็บเสื้อผ้า? สร้างสรรค์รูปแบบเสื้อผ้าใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองต่อการแต่งกายตามยุคตามสมัย

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1.? ออกแบบรูปทรงเสื้อผ้า

2.? คัดเลือกวัตถุดิบ

3.? ออกแบบลวดลายเสื้อผ้า

4.? ออกแบบการตัดเย็บ

5.? สร้างแบบเสื้อผ้า? สร้างแพทเทิร์น

6.? เขียนแบบเสื้อผ้า

7.? ควบคุมการผลิตชุดเสื้อผ้า

8.? สร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ

9.? อื่น ๆ

?

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1.? มีใจรักงานประดิดประดอยเสื้อผ้า

2.? มีความอดทนสูง

3.? มีความพยายาม

4.? มีความสามารถด้านสีและรูปทรง

5.? มีความคิดสร้างสรรค์

6.? รักความสะอาด

7. ชอบงานศิลปะ? ชอบความสวยงาม

8.? มีความซื้อสัตย์? ยุติธรรมต่อผู้บริโภค

9.? อื่น ๆ

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1. ??นักออกแบบเสื้อผ้า? ดีไซเนอร์

2.?? คนจัดเสื้อผ้าให้คนดัง

3.??? เจ้าของห้องเสื้อ

4.??? เจ้าของกิจการเครื่องแต่งกายเสื้อผ้า

5.??? ครูสอนออกแบบเสื้อผ้า

6.?? เจ้าของสถาบันการออกแบบแฟชั่น

7.? อื่น ๆ

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1.? มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เปิดสอนสาขาการออกแบบแฟชั่นเครื่องแต่งกาย

2.? ห้องสมุด

3.? ห้องแนะแนวในโรงเรียน

4.? เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

5. วิทยาลัยสารพัดช่าง

6.?? วิทยาลัยการอาชีพ

7.? สถาบันแฟชั่น

8.? ห้องเสื้อชั้นนำ

9.? อื่นๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพที่สร้างรายได้อย่างมหาศาลอีกอาชีพ? เนื่องจากผู้คนในยุคปัจจุบันชอบการแต่งตัว? โดยเฉพาะทั้งผู้ชายและผู้หญิงในยุคนี้ชอบการแต่งตัวมากขึ้น คนที่ประกอบอาชีพนี้ที่มีฝีมือระดับแนวหน้าสามารถขายชุดเสื้อผ้าต้นแบบได้ในราคาหลักแสนถึงหลักล้านก็มี? และอีกทั้งยังสามารถพัฒนาอาชีพสู่การเป็นเจ้าของห้องเสื้อและเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าได้? นับว่าน่าจับตามองอีกอาชีพ

น้อง ๆ? ที่สนใจเรียนออกแบบเสื้อผ้าลองหาข้อมูลเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ? ที่เปิดสอนสาขาการออกแบบแฟชั่น? หรืออุสาหกรรมสิ่งทอดูนะครับ? เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกเรียนครับ

?

เขียน? วันที่ 26/12/2554

ผู้เขียน? พยัคฆ์กูรู

?