?

อาชีพนักเขียน นับว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างมูลค่าในตนอย่างมหาศาล

ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีนักเขียนมากมายสร้างชื่อเสียงจากงานเขียนให้โลกจารึก

อย่างเช่น ผู้เขียนวรรณกรรมสามก๊ก คือ หลอกว้างจง ได้รับการกล่าวถึงวรรณกรรมของท่านตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งงานประพันธ์ของท่านยังคงอยู่และสร้างทัศนคติ แง่คิดให้คนรุ่นหลังได้พิจารณา

เช็คสเปียร์ สร้างวรรณกรรมสุดคลาสิก

สุนทรภู่ ผู้สร้างวรรณกรรม ขุนช้างขุนแผน พระอภัยมณี และวรรณกรรมอีกมามาย จนได้รับการยกย่องว่าเป็นกวีแห่งแผ่นดิน เป็นบุคคลสำคัญของโลกซึ่งคนไทยทุกคนภาคภูมิใจ

ถือได้ว่าอาชีพนักเขียนสร้างสรรค์สังคม เล่าเรื่องราวในอดีตผ่านตัวอักษร และทรงคุณค่า

และงานเขียนยังสามารถแยกได้หลายประเภทอีก เช่น งานเขียนเรื่องสั้น งานเขียนบทความ งานเขียนเรื่องทั่วไป งานเขียนวิชาการ งานเขียนตำรา งานเขียนนิทาน งานเขียนวรรณกรรม งานเขียนสารคดี เป็นต้น

ฉะนั้น นักเขียนจึงมีความหลากหลายตามลักษณะประเภทของงานเขียน

?

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพนักเขียน

1.? ชอบแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา

2.? รักการเขียนเรื่องราว ชอบจดบันทึก

3.? รักการอ่าน

4.? มีจินตนาการสูง

5. มีความคิดสร้างสรรค์

6.? รักอิสระ

7.? มีอารมณ์สุนทรีย์

8.? และอื่นๆ

?

ความเจริญก้าวหน้าของอาชีพนักเขียน

1.? เป็นเจ้าของผลงานเขียน

2.? รับค่าลิขสิทธิ์

3.? เจ้าของกิจการร้านหนังสือ

4.? เจ้าของกิจการโรงพิมพ์

5.? บรรณาธิการหนังสือ

6.? นักวิจารณ์

7.? นักวิชาการ

8.? นักประพันธ์

9.? วิทยากร

10.? นักเขียนออนไลน์

11.? อื่นๆ

?

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

1. ห้องสมุด

2. ห้องแนะแนว

3. ครูแนะแนว

4. เว็บไซต์

5. หนังสือต่าง ๆ เช่น หนังสือเส้นทางนักเขียน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

สำหรับผู้สนใจอาชีพนักเขียน ควรแสวงหาข้อมูลประกอบเพิ่มเติมและแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา

ปัจจุบันอาชีพนักเขียนออนไลน์กำลังได้รับความนิยม นักเขียนหน้าใหม่ที่ไร้สังกัด สามารถหัดและฝึกฝนฝีมืองานเขียนผ่านการเขียน เรื่องราว บทความบนโลกอินเตอร์เน็ตได้

สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองได้จริง

การเป็นนักเขียนไม่ควรตั้งเป้าหมายที่รายได้มาเป็นอันดับแรก ควรตั้งเป้าหมายที่คุณภาพงานเขียน เพราะหากต้องการเป็นนักเขียนออนไลน์จริงๆ สิ่งที่สำคัญคืองานเขียนมากกว่า แล้วสิ่งอื่นจะตามมาเองครับ..

?

เขียน วันที่ 08/02/2554

ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 30/04/2554

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู

?