ความรู้พื้นฐาน

 หมวดความรู้พื้นฐาน

 

หมวดหมู่ความรู้พื้นฐานเป็นหมวดสำหรับให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความรู้ในเรื่องราวต่าง ๆ เช่น  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานครัว   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานเกษตร  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานศิลปะ  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานประดิษฐ์  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานช่าง  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเลือกอุปกรณ์ต่างๆ  เป็นต้น

โดยความรู้พื้นฐานในเรื่องต่าง ๆ  เหล่านี้จะแบ่งออกเป็นหมวดหมู่เล็ก ๆ  ตามเมนูที่กำหนดไว้เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นหาข้อมูล

 

หวังข้อมูลต่างๆ  จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างพื้นฐานความเข้าใจเรื่องการเกี่ยวกับสาระพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างอาชีพเสริม  อาชีพอิสระไม่มากก็น้อย  ส่วนรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพเสริม  อาชีพอิสระ  สูตรขนม  สูตรอาหาร  สูตรน้ำ สูตรน้ำจิ้ม/ซอส  และอื่น ๆ  สามารถเลือกอ่านได้ตามหมวดหมู่  ซึ่งเหมาะสำหรับนำไปต่อยอดประกอบธุรกิจเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ตามความเหมาะสมได้

 

***หมายเหตุ***

การเรียบเรียงข้อมูลต่างๆ บางส่วนอาจมีข้อมูลไม่สมบูรณ์และบางส่วนรอการเพิ่มเติมข้อมูลขอให้น้อง ๆ  นักเรียน  นักศึกษา และผู้สนใจ  โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ประกอบ  หากข้อมูลที่เรียบเรียงสมบูรณ์แล้วผู้เรียบเรียงจะแจ้งในหมายเหตุ  โดยแสดงตัวอย่างดังนี้

*วันที่โพส

(คือข้อมูลที่โพสในครั้งแรกังรอการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในอนาคต)

*ปรับปรุงครั้งที่.....

(คือข้อมูลที่ได้ปรับการปรับปรุง เนื้อหาส่วนใหญ่ได้รับการตรวจทานความเหมาะสมความถูกต้องตามจำนวนครั้งที่ปรับปรุง)

*ข้อมูลค่อนข้างสมบูรณ์

(คือ ข้อมูลที่นำเสนอมีความสมบูรณ์เกิน 80  เปอร์เซ็นต์)

*ข้อมูลสมบูรณ์

(คือ ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้  มีความถูกต้องสมบูรณ์)

 

*************************************************************************

ดังนั้นน้อง ๆ นักเรียน  นักศึกษา และท่านผู้สนใจสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสม

 

และสามารถแสดงความคิดเห็นหากมีข้อผิดพลาดประการใด  สามารถส่งข้อติ ชม มาได้ที่

https://th-th.facebook.com/newsguidance

https://plus.google.com/+NewnaewNet/posts

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ผู้โพส

 

ทีมงานนิวแนวดอทเน็ต

คำชี้แจงการใช้หมวดความรู้พื้นฐาน : สาระน่ารู้การแนะแนวอาชีพ

 

 

 หมวดความรู้พื้นฐาน

 

หมวดหมู่ความรู้พื้นฐานเป็นหมวดสำหรับให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความรู้ในเรื่องราวต่าง ๆ เช่น  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานครัว   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานเกษตร  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานศิลปะ  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานประดิษฐ์  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานช่าง  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเลือกอุปกรณ์ต่างๆ  เป็นต้น

โดยความรู้พื้นฐานในเรื่องต่าง ๆ  เหล่านี้จะแบ่งออกเป็นหมวดหมู่เล็ก ๆ  ตามเมนูที่กำหนดไว้เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นหาข้อมูล

 

หวังข้อมูลต่างๆ  จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างพื้นฐานความเข้าใจเรื่องการเกี่ยวกับสาระพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างอาชีพเสริม  อาชีพอิสระไม่มากก็น้อย  ส่วนรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพเสริม  อาชีพอิสระ  สูตรขนม  สูตรอาหาร  สูตรน้ำ สูตรน้ำจิ้ม/ซอส  และอื่น ๆ  สามารถเลือกอ่านได้ตามหมวดหมู่  ซึ่งเหมาะสำหรับนำไปต่อยอดประกอบธุรกิจเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ตามความเหมาะสมได้

 

Subcategories

 หมวดความรู้พื้นฐานการเลือกอุปกรณ์

 

หมวดหมู่ความรู้พื้นฐานการเลือกอุปกรณ์เป็นหมวดสำหรับให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความรู้ในเรื่องราวต่าง ๆ เช่น  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์  เพื่อให้ผู้ที่สนใจงานสร้างงานสร้างสรรค์   

โดยความรู้พื้นฐานในเรื่องต่าง ๆ  เหล่านี้จะแบ่งออกเป็นหัวข้อเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นหาข้อมูล

 

หวังว่าข้อมูลต่างๆ  จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างพื้นฐานความเข้าใจเรื่องการเกี่ยวกับสาระพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างอาชีพเสริม  อาชีพอิสระไม่มากก็น้อย  ส่วนรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพเสริม  อาชีพอิสระ งานประดิษฐ์  งานเกษตร  งานสร้างสรรค์  สูตรขนม  สูตรอาหาร  สูตรน้ำ สูตรน้ำจิ้ม/ซอส  และอื่น ๆ  สามารถเลือกอ่านได้ตามหมวดหมู่  ซึ่งเหมาะสำหรับนำไปต่อยอดประกอบธุรกิจเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ตามความเหมาะสมได้

 

***หมายเหตุ***

การเรียบเรียงข้อมูลต่างๆ บางส่วนอาจมีข้อมูลไม่สมบูรณ์และบางส่วนรอการเพิ่มเติมข้อมูลขอให้น้อง ๆ  นักเรียน  นักศึกษา และผู้สนใจ  โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ประกอบ  หากข้อมูลที่เรียบเรียงสมบูรณ์แล้วผู้เรียบเรียงจะแจ้งในหมายเหตุ  โดยแสดงตัวอย่างดังนี้

*วันที่โพส

(คือข้อมูลที่โพสในครั้งแรกังรอการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในอนาคต)

*ปรับปรุงครั้งที่.....

(คือข้อมูลที่ได้ปรับการปรับปรุง เนื้อหาส่วนใหญ่ได้รับการตรวจทานความเหมาะสมความถูกต้องตามจำนวนครั้งที่ปรับปรุง)

*ข้อมูลค่อนข้างสมบูรณ์

(คือ ข้อมูลที่นำเสนอมีความสมบูรณ์เกิน 80  เปอร์เซ็นต์)

*ข้อมูลสมบูรณ์

(คือ ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้  มีความถูกต้องสมบูรณ์)

 

*************************************************************************

ดังนั้นน้อง ๆ นักเรียน  นักศึกษา และท่านผู้สนใจสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสม

 

และสามารถแสดงความคิดเห็นหากมีข้อผิดพลาดประการใด  สามารถส่งข้อติ ชม มาได้ที่

https://th-th.facebook.com/newsguidance

https://plus.google.com/+NewnaewNet/posts

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ผู้โพส

 

ทีมงานนิวแนวดอทเน็ต

หมวดความรู้พื้นฐานงานเกษตร

 

หมวดหมู่ความรู้พื้นฐานงานเกษตรเป็นหมวดสำหรับให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความรู้ในเรื่องราวต่าง ๆ เช่น  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานเกษตร   อุปกรณ์การเกษตร   เครื่องมือต่าง ๆ  เมล็ดพันธุ์พืช ต้นไม้  ดอกไม้ และการใช้ประโยชน์  ข้อมูลเรื่องปุ๋ยการเลือก  ซื้อวัตถุดิบ  การประมาณราคาเครื่องใช้  การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ที่สนใจงานเกษตร  เรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานก่อนปฏิบัติการทดลองทำงานเกษตรแบบพื้นฐานได้สารพัด

โดยความรู้พื้นฐานในเรื่องต่าง ๆ  เหล่านี้จะแบ่งออกเป็นหัวข้อเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นหาข้อมูล

 

หวังว่าข้อมูลต่างๆ  จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างพื้นฐานความเข้าใจเรื่องการเกี่ยวกับสาระพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างอาชีพเสริม  อาชีพอิสระไม่มากก็น้อย  ส่วนรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพเสริม  อาชีพอิสระ งานประดิษฐ์  งานเกษตร  งานสร้างสรรค์  สูตรขนม  สูตรอาหาร  สูตรน้ำ สูตรน้ำจิ้ม/ซอส  และอื่น ๆ  สามารถเลือกอ่านได้ตามหมวดหมู่  ซึ่งเหมาะสำหรับนำไปต่อยอดประกอบธุรกิจเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ตามความเหมาะสมได้

 

***หมายเหตุ***

การเรียบเรียงข้อมูลต่างๆ บางส่วนอาจมีข้อมูลไม่สมบูรณ์และบางส่วนรอการเพิ่มเติมข้อมูลขอให้น้อง ๆ  นักเรียน  นักศึกษา และผู้สนใจ  โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ประกอบ  หากข้อมูลที่เรียบเรียงสมบูรณ์แล้วผู้เรียบเรียงจะแจ้งในหมายเหตุ  โดยแสดงตัวอย่างดังนี้

*วันที่โพส

(คือข้อมูลที่โพสในครั้งแรกังรอการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในอนาคต)

*ปรับปรุงครั้งที่.....

(คือข้อมูลที่ได้ปรับการปรับปรุง เนื้อหาส่วนใหญ่ได้รับการตรวจทานความเหมาะสมความถูกต้องตามจำนวนครั้งที่ปรับปรุง)

*ข้อมูลค่อนข้างสมบูรณ์

(คือ ข้อมูลที่นำเสนอมีความสมบูรณ์เกิน 80  เปอร์เซ็นต์)

*ข้อมูลสมบูรณ์

(คือ ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้  มีความถูกต้องสมบูรณ์)

 

*************************************************************************

ดังนั้นน้อง ๆ นักเรียน  นักศึกษา และท่านผู้สนใจสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสม

 

และสามารถแสดงความคิดเห็นหากมีข้อผิดพลาดประการใด  สามารถส่งข้อติ ชม มาได้ที่

https://th-th.facebook.com/newsguidance

https://plus.google.com/+NewnaewNet/posts

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ผู้โพส

 

ทีมงานนิวแนวดอทเน็ต

 หมวดความรู้พื้นฐานงานครัว

 

หมวดหมู่ความรู้พื้นฐานงานครัวเป็นหมวดสำหรับให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความรู้ในเรื่องราวต่าง ๆ เช่น  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานครัว   อุปกรณ์ภายในครัว   เครื่องมือต่าง ๆ  วัตถุดิบในการการทำอาหาร  ขนม  น้ำและสารพัดเมนู การเลือกซื้อวัตถุดิบ  การประมาณราคาข้าวของเครื่องใช้  การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ที่สนใจงานครัว  สนใจการทำอาหาร เรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานก่อนปฏิบัติการทดลองทำงานครัวสารพัด

โดยความรู้พื้นฐานในเรื่องต่าง ๆ  เหล่านี้จะแบ่งออกเป็นหัวข้อเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นหาข้อมูล

 

หวังว่าข้อมูลต่างๆ  จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างพื้นฐานความเข้าใจเรื่องการเกี่ยวกับสาระพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างอาชีพเสริม  อาชีพอิสระไม่มากก็น้อย  ส่วนรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพเสริม  อาชีพอิสระ  สูตรขนม  สูตรอาหาร  สูตรน้ำ สูตรน้ำจิ้ม/ซอส  และอื่น ๆ  สามารถเลือกอ่านได้ตามหมวดหมู่  ซึ่งเหมาะสำหรับนำไปต่อยอดประกอบธุรกิจเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ตามความเหมาะสมได้

 

***หมายเหตุ***

การเรียบเรียงข้อมูลต่างๆ บางส่วนอาจมีข้อมูลไม่สมบูรณ์และบางส่วนรอการเพิ่มเติมข้อมูลขอให้น้อง ๆ  นักเรียน  นักศึกษา และผู้สนใจ  โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ประกอบ  หากข้อมูลที่เรียบเรียงสมบูรณ์แล้วผู้เรียบเรียงจะแจ้งในหมายเหตุ  โดยแสดงตัวอย่างดังนี้

*วันที่โพส

(คือข้อมูลที่โพสในครั้งแรกังรอการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในอนาคต)

*ปรับปรุงครั้งที่.....

(คือข้อมูลที่ได้ปรับการปรับปรุง เนื้อหาส่วนใหญ่ได้รับการตรวจทานความเหมาะสมความถูกต้องตามจำนวนครั้งที่ปรับปรุง)

*ข้อมูลค่อนข้างสมบูรณ์

(คือ ข้อมูลที่นำเสนอมีความสมบูรณ์เกิน 80  เปอร์เซ็นต์)

*ข้อมูลสมบูรณ์

(คือ ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้  มีความถูกต้องสมบูรณ์)

 

*************************************************************************

ดังนั้นน้อง ๆ นักเรียน  นักศึกษา และท่านผู้สนใจสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสม

 

และสามารถแสดงความคิดเห็นหากมีข้อผิดพลาดประการใด  สามารถส่งข้อติ ชม มาได้ที่

https://th-th.facebook.com/newsguidance

https://plus.google.com/+NewnaewNet/posts

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ผู้โพส

 

ทีมงานนิวแนวดอทเน็ต

 หมวดความรู้พื้นฐานงานช่าง

 

หมวดหมู่ความรู้พื้นฐานงานช่างเป็นหมวดสำหรับให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความรู้ในเรื่องราวต่าง ๆ เช่น  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานช่าง  วัสดุ อุปกรณ์ช่างต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่สนใจงานสร้างงานช่าง มีความรู้เรื่องการซ้อมแซมต่าง ๆ รวมไปถึงพื้นฐานการสร้างสรรค์สิ่งของเครื่องใช้  

โดยความรู้พื้นฐานในเรื่องต่าง ๆ  เหล่านี้จะแบ่งออกเป็นหัวข้อเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นหาข้อมูล

 

หวังว่าข้อมูลต่างๆ  จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างพื้นฐานความเข้าใจเรื่องการเกี่ยวกับสาระพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างอาชีพเสริม  อาชีพอิสระไม่มากก็น้อย  ส่วนรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพเสริม  อาชีพอิสระ งานประดิษฐ์  งานเกษตร  งานสร้างสรรค์  สูตรขนม  สูตรอาหาร  สูตรน้ำ สูตรน้ำจิ้ม/ซอส  และอื่น ๆ  สามารถเลือกอ่านได้ตามหมวดหมู่  ซึ่งเหมาะสำหรับนำไปต่อยอดประกอบธุรกิจเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ตามความเหมาะสมได้

 

***หมายเหตุ***

การเรียบเรียงข้อมูลต่างๆ บางส่วนอาจมีข้อมูลไม่สมบูรณ์และบางส่วนรอการเพิ่มเติมข้อมูลขอให้น้อง ๆ  นักเรียน  นักศึกษา และผู้สนใจ  โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ประกอบ  หากข้อมูลที่เรียบเรียงสมบูรณ์แล้วผู้เรียบเรียงจะแจ้งในหมายเหตุ  โดยแสดงตัวอย่างดังนี้

*วันที่โพส

(คือข้อมูลที่โพสในครั้งแรกังรอการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในอนาคต)

*ปรับปรุงครั้งที่.....

(คือข้อมูลที่ได้ปรับการปรับปรุง เนื้อหาส่วนใหญ่ได้รับการตรวจทานความเหมาะสมความถูกต้องตามจำนวนครั้งที่ปรับปรุง)

*ข้อมูลค่อนข้างสมบูรณ์

(คือ ข้อมูลที่นำเสนอมีความสมบูรณ์เกิน 80  เปอร์เซ็นต์)

*ข้อมูลสมบูรณ์

(คือ ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้  มีความถูกต้องสมบูรณ์)

 

*************************************************************************

ดังนั้นน้อง ๆ นักเรียน  นักศึกษา และท่านผู้สนใจสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสม

 

และสามารถแสดงความคิดเห็นหากมีข้อผิดพลาดประการใด  สามารถส่งข้อติ ชม มาได้ที่

https://th-th.facebook.com/newsguidance

https://plus.google.com/+NewnaewNet/posts

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ผู้โพส

 

ทีมงานนิวแนวดอทเน็ต

หมวดความรู้พื้นฐานงานประดิษฐ์

 

หมวดหมู่ความรู้พื้นฐานงานประดิษฐ์เป็นหมวดสำหรับให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความรู้ในเรื่องราวต่าง ๆ เช่น  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานประดิษฐ์   อุปกรณ์การประดิษฐ์สารพัด เพื่อให้ผู้ที่สนใจงานสร้างงานประดิดประดอย  เรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานก่อนปฏิบัติการทดลองทำงานประดิษฐ์ต่าง ๆ ได้อย่างสวยงาม

โดยความรู้พื้นฐานในเรื่องต่าง ๆ  เหล่านี้จะแบ่งออกเป็นหัวข้อเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นหาข้อมูล

 

หวังว่าข้อมูลต่างๆ  จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างพื้นฐานความเข้าใจเรื่องการเกี่ยวกับสาระพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างอาชีพเสริม  อาชีพอิสระไม่มากก็น้อย  ส่วนรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพเสริม  อาชีพอิสระ งานประดิษฐ์  งานเกษตร  งานสร้างสรรค์  สูตรขนม  สูตรอาหาร  สูตรน้ำ สูตรน้ำจิ้ม/ซอส  และอื่น ๆ  สามารถเลือกอ่านได้ตามหมวดหมู่  ซึ่งเหมาะสำหรับนำไปต่อยอดประกอบธุรกิจเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ตามความเหมาะสมได้

 

***หมายเหตุ***

การเรียบเรียงข้อมูลต่างๆ บางส่วนอาจมีข้อมูลไม่สมบูรณ์และบางส่วนรอการเพิ่มเติมข้อมูลขอให้น้อง ๆ  นักเรียน  นักศึกษา และผู้สนใจ  โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ประกอบ  หากข้อมูลที่เรียบเรียงสมบูรณ์แล้วผู้เรียบเรียงจะแจ้งในหมายเหตุ  โดยแสดงตัวอย่างดังนี้

*วันที่โพส

(คือข้อมูลที่โพสในครั้งแรกังรอการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในอนาคต)

*ปรับปรุงครั้งที่.....

(คือข้อมูลที่ได้ปรับการปรับปรุง เนื้อหาส่วนใหญ่ได้รับการตรวจทานความเหมาะสมความถูกต้องตามจำนวนครั้งที่ปรับปรุง)

*ข้อมูลค่อนข้างสมบูรณ์

(คือ ข้อมูลที่นำเสนอมีความสมบูรณ์เกิน 80  เปอร์เซ็นต์)

*ข้อมูลสมบูรณ์

(คือ ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้  มีความถูกต้องสมบูรณ์)

 

*************************************************************************

ดังนั้นน้อง ๆ นักเรียน  นักศึกษา และท่านผู้สนใจสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสม

 

และสามารถแสดงความคิดเห็นหากมีข้อผิดพลาดประการใด  สามารถส่งข้อติ ชม มาได้ที่

https://th-th.facebook.com/newsguidance

https://plus.google.com/+NewnaewNet/posts

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ผู้โพส

 

ทีมงานนิวแนวดอทเน็ต

 หมวดความรู้พื้นฐานงานศิลปะ

 

หมวดหมู่ความรู้พื้นฐานงานศิลปะเป็นหมวดสำหรับให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความรู้ในเรื่องราวต่าง ๆ เช่น  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานศิลปะ   ลายเส้น  รูปทรง  การเลือกใช้สีต่าง ๆ   หรือการเลือกใช้อุปกรณ์สารพัด เพื่อให้ผู้ที่สนใจงานสร้างศิลปะทำขาย  งานประดิดประดอย  เรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานก่อนปฏิบัติการทดลองทำงานประดิษฐ์ต่าง ๆ ได้อย่างสวยงาม

โดยความรู้พื้นฐานในเรื่องต่าง ๆ  เหล่านี้จะแบ่งออกเป็นหัวข้อเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นหาข้อมูล

 

หวังว่าข้อมูลต่างๆ  จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างพื้นฐานความเข้าใจเรื่องการเกี่ยวกับสาระพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างอาชีพเสริม  อาชีพอิสระไม่มากก็น้อย  ส่วนรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพเสริม  อาชีพอิสระ งานประดิษฐ์  งานเกษตร  งานสร้างสรรค์  สูตรขนม  สูตรอาหาร  สูตรน้ำ สูตรน้ำจิ้ม/ซอส  และอื่น ๆ  สามารถเลือกอ่านได้ตามหมวดหมู่  ซึ่งเหมาะสำหรับนำไปต่อยอดประกอบธุรกิจเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ตามความเหมาะสมได้

 

***หมายเหตุ***

การเรียบเรียงข้อมูลต่างๆ บางส่วนอาจมีข้อมูลไม่สมบูรณ์และบางส่วนรอการเพิ่มเติมข้อมูลขอให้น้อง ๆ  นักเรียน  นักศึกษา และผู้สนใจ  โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ประกอบ  หากข้อมูลที่เรียบเรียงสมบูรณ์แล้วผู้เรียบเรียงจะแจ้งในหมายเหตุ  โดยแสดงตัวอย่างดังนี้

*วันที่โพส

(คือข้อมูลที่โพสในครั้งแรกังรอการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในอนาคต)

*ปรับปรุงครั้งที่.....

(คือข้อมูลที่ได้ปรับการปรับปรุง เนื้อหาส่วนใหญ่ได้รับการตรวจทานความเหมาะสมความถูกต้องตามจำนวนครั้งที่ปรับปรุง)

*ข้อมูลค่อนข้างสมบูรณ์

(คือ ข้อมูลที่นำเสนอมีความสมบูรณ์เกิน 80  เปอร์เซ็นต์)

*ข้อมูลสมบูรณ์

(คือ ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้  มีความถูกต้องสมบูรณ์)

 

*************************************************************************

ดังนั้นน้อง ๆ นักเรียน  นักศึกษา และท่านผู้สนใจสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสม

 

และสามารถแสดงความคิดเห็นหากมีข้อผิดพลาดประการใด  สามารถส่งข้อติ ชม มาได้ที่

https://th-th.facebook.com/newsguidance

https://plus.google.com/+NewnaewNet/posts

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ผู้โพส

 

ทีมงานนิวแนวดอทเน็ต

 หมวดความรู้พื้นฐานการเลือกใช้วัตถุดิบ

 

หมวดหมู่ความรู้พื้นฐานเรื่องวัตถุดิบเป็นหมวดสำหรับให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความรู้ในเรื่องราวต่าง ๆ เช่น  ลักษณะของวัตถุดิบแต่ละอย่าง  การใช้ประโยชน์  การเลือกซื้อ ซึ่งวัตถุดิบแต่ละอย่างสามารถใช้ทดแทนวัตถุดิบบางอย่างได้  เป็นต้น

โดยความรู้พื้นฐานในเรื่องต่าง ๆ  เหล่านี้จะแบ่งออกเป็นหัวข้อเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นหาข้อมูล

 

หวังว่าข้อมูลต่างๆ  จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างพื้นฐานความเข้าใจเรื่องการเกี่ยวกับสาระพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างอาชีพเสริม  อาชีพอิสระไม่มากก็น้อย  ส่วนรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพเสริม  อาชีพอิสระ  สูตรขนม  สูตรอาหาร  สูตรน้ำ สูตรน้ำจิ้ม/ซอส  และอื่น ๆ  สามารถเลือกอ่านได้ตามหมวดหมู่  ซึ่งเหมาะสำหรับนำไปต่อยอดประกอบธุรกิจเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ตามความเหมาะสมได้

 

***หมายเหตุ***

การเรียบเรียงข้อมูลต่างๆ บางส่วนอาจมีข้อมูลไม่สมบูรณ์และบางส่วนรอการเพิ่มเติมข้อมูลขอให้น้อง ๆ  นักเรียน  นักศึกษา และผู้สนใจ  โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ประกอบ  หากข้อมูลที่เรียบเรียงสมบูรณ์แล้วผู้เรียบเรียงจะแจ้งในหมายเหตุ  โดยแสดงตัวอย่างดังนี้

*วันที่โพส

(คือข้อมูลที่โพสในครั้งแรกังรอการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในอนาคต)

*ปรับปรุงครั้งที่.....

(คือข้อมูลที่ได้ปรับการปรับปรุง เนื้อหาส่วนใหญ่ได้รับการตรวจทานความเหมาะสมความถูกต้องตามจำนวนครั้งที่ปรับปรุง)

*ข้อมูลค่อนข้างสมบูรณ์

(คือ ข้อมูลที่นำเสนอมีความสมบูรณ์เกิน 80  เปอร์เซ็นต์)

*ข้อมูลสมบูรณ์

(คือ ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้  มีความถูกต้องสมบูรณ์)

 

*************************************************************************

ดังนั้นน้อง ๆ นักเรียน  นักศึกษา และท่านผู้สนใจสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสม

 

และสามารถแสดงความคิดเห็นหากมีข้อผิดพลาดประการใด  สามารถส่งข้อติ ชม มาได้ที่

https://th-th.facebook.com/newsguidance

https://plus.google.com/+NewnaewNet/posts

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ผู้โพส

 

ทีมงานนิวแนวดอทเน็ต