อาชีพนักเขียน web blog

?

รายละเอียดของอาชีพ

Blog คือ เว็บสำหรับเขียนบทความต่าง ๆ ตามความถนัดและความสนใจของผู้สร้าง สามารถสรรสร้างบทความได้ตามใจชอบ โดยแชร์ประสบการณ์ความรู้บนโลกออนไลน์ ถือได้ว่าเป็นอาชีพนักเขียนอีกประเภทหนึ่ง แต่เป็นนักเขียนบนโลกออนไลน์ ซึ่งนับวันจะโตขึ้นเรื่อย ๆ และมีนักเขียนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากแต่ละคนมีความถนัดและความสนใจที่ต่างกัน ตลอดจนถึงประสบการณ์ที่หลากหลาย

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

การเขียนบทความความถนัดและความสนใจของผู้เขียน เช่น เขียนเรื่องสั้น เขียนเรื่องราวชีวิตประจำวัน เขียนเรื่องราวความรู้ที่ตนเองมีความชำนาญ เขียนเรื่องทั่ว ๆ ไปตามความสนใจของผู้อ่าน

?

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. รักการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

2. มีความชำนาญการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

3. มีความรู้ความสามารถและความถนัดในเรื่องที่เขียน

4. ใช้โปรแกรมเว็บ blog สำเร็จรูปเป็น หรือใช้เว็บ blog ฟรีต่าง ๆ เป็น

5. รักการเรียนรู้และชอบแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา

6. รักการอ่านและการเขียน

7. มีความสามารถด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารด้วยตัวอักษร

8. มีพื้นฐานการตกแต่งภาพต่าง ๆ

9. มีแนวทางเป็นของตนเอง

10. อื่น ๆ

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1. เจ้าของเว็บ blog

2. นักเขียน

3. นักเขียนคอลัมน์ต่าง ๆ ตามความถนัด

4. เจ้าของลิขสิทธิ์หนังสือหรือบทความ

5. และอื่น ๆ อีกมากมาย

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1. หนังสือเทคนิคการเขียนต่าง ๆ ตามร้านหนังสือ

2. หนังสือการสร้างเว็บ blog ต่าง ๆ ตามร้านหนังสือ

3. ห้องสมุด

4. อินเตอร์เน็ต (เว็บไซต์คนเขียน blog สำหรับแชร์ประสบการณ์การเขียนบนโลกอินเตอร์เน็ต)

5. อื่น ๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

สำหรับอาชีพเขียน blog หรือนักเขียนออนไลน์มีผู้ที่ทำเป็นอาชีพแล้วในหลายประเทศ เนื่องจากเป็นอาชีพอิสระสามารถสร้างสรรค์ผลงานเขียนได้ทุกมุมโลก และสามารถแชร์ให้ผู้อ่านเข้าถึงเนื้อหาบทความเรื่องราวได้ง่าย รายได้ของคนเขียน blog มาจากโฆษณาในบทความหน้าเว็บ blog สำหรับผู้ที่เริ่มต้นเขียน blog หรือกำลังคิดเริ่มเขียน ลองค้นหาความถนัดและความชอบของตนเองและนำมาเขียนผ่านโลกออนไลน์คุณอาจเป็นนักเขียน blog อีกคนที่ประสบความสำเร็จในวงการออนไลน์

?

เขียน วันที่ 22/02/2554

ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 30/04/2554

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู