Print
Category: น้ำจิ้ม/ซอส
Hits: 1362

คำชี้แจงการใช้หมวดน้ำจิ้มและซอสสารพัดสูตร

 

น้ำจิ้ม/ซอส

 

หมวดน้ำจิ้มและซอสต่าง ๆ

เป็นหมวดหมู่บทความที่เรียบเรียงเรื่องราวเกี่ยวกับการทำน้ำจิ้ม  น้ำซอส  น้ำสต็อก  น้ำซุป  สารพัดสูตร เพื่อให้พี่ ๆ น้อง ๆ  ผู้สนใจการทำอาหารได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  เนื่องจากงานครัว  การทำอาหารมีเทคนิคและวิธีการที่แตกต่างกันไปตามผู้สร้างสรรค์  ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ  เกี่ยวกับน้ำจิ้ม   น้ำซอส  น้ำสต็อก  น้ำซุป  ส่วนใหญ่เป็นผลจากการทดลองทำตามสูตรต่าง ๆ  หรือคิดประยุกต์ขึ้นใหม่ แล้วปรับปรุงรสชาติให้ถูกปากผู้เรียบเรียง  ซึ่งรสชาติความอร่อยหรือความถูกใจในรสของแต่ละท่านอาจไม่เหมือนกัน  ดังนั้นท่านที่สนใจนำสูตรไปลองทำอาจดัดแปลงรสชาติความความชอบของท่านได้ตามสะดวก   

 

หวังว่าการเพิ่มหมวดหมู่น้ำจิ้ม/ซอสจะถูกใจพี่  ป้า  น้า  อา  ทุกท่านนะครับ

 

***หมายเหตุ***

การเรียบเรียงข้อมูลต่างๆ บางส่วนอาจมีข้อมูลไม่สมบูรณ์และบางส่วนรอการเพิ่มเติมข้อมูลขอให้น้อง ๆ  นักเรียน  นักศึกษา และผู้สนใจ  โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ประกอบ  หากข้อมูลที่เรียบเรียงสมบูรณ์แล้วผู้เรียบเรียงจะแจ้งในหมายเหตุ  โดยแสดงตัวอย่างดังนี้

*วันที่โพส

(คือข้อมูลที่โพสในครั้งแรกังรอการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในอนาคต)

*ปรับปรุงครั้งที่.....

(คือข้อมูลที่ได้ปรับการปรับปรุง เนื้อหาส่วนใหญ่ได้รับการตรวจทานความเหมาะสมความถูกต้องตามจำนวนครั้งที่ปรับปรุง)

*ข้อมูลค่อนข้างสมบูรณ์

(คือ ข้อมูลที่นำเสนอมีความสมบูรณ์เกิน 80  เปอร์เซ็นต์)

*ข้อมูลสมบูรณ์

(คือ ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้  มีความถูกต้องสมบูรณ์)

 

*************************************************************************

ดังนั้นน้อง ๆ นักเรียน  นักศึกษา และท่านผู้สนใจสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสม

 

และสามารถแสดงความคิดเห็นหากมีข้อผิดพลาดประการใด  สามารถส่งข้อติ ชม มาได้ที่

https://th-th.facebook.com/newsguidance

https://plus.google.com/+NewnaewNet/posts

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ผู้โพส

 

ทีมงานนิวแนวดอทเน็ต