แนะแนวอาชีพอิสระ? ตอน? การเลี้ยงนกกระทา? ชุดที่ 1 รู้จักกับนกกระทา

?

การเลี้ยงนกกระทานิยมเลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย? ทั้งนักกระทาเนื้อและนกกระทาไข่?

เนื่องจากในยุคปัจจุบันผู้คนนิยมบริโภคไข่นกกระทา และเนื้อนกกระทากันมากขึ้น?? โดยเฉพาะไข่นกกระทาสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายเมนู

?

ในต่างประเทศมีการเลี้ยงนกกระทากันมานาน? เช่น? ประเภทแถบยุโรป? อเมริกา? ส่วนเอเชีย ประเทศญี่ปุ่นได้พัฒนาสายพันธุ์และนำมาเลี้ยงในเชิงพานิช และได้รับความนิยมแพร่หลายไปหลายประเทศในแถบทวีปเอเชีย ?

การเลี้ยงกระกระทาในประเทศไทยได้นำสายพันธุ์นกกระทาญี่ปุ่นมาเลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย? เนื่องจากมีระยะเวลาในการเลี้ยงดูระยะสั้น ๆ ประมาณ 45 ? 50? วันก็สามารถได้ผลตอบแทนจากการจำหน่ายไข่นกกระทา

?

นกกระทาในประเทศไทยที่นิยมเลี้ยง

นกกระทาที่เลี้ยงเชิงพานิชส่วนใหญ่เป็นนกกระทาสายพันธุ์ญี่ปุ่น จำแนกออกเป็น 3 สี ?ได้แก่ ?สีขาว? สีทองสีลายดำประขาว?? ซึ่งนกทั้ง 3? สี? ออกไข่ที่มีลายเปลือกไข่เป็นสีลายประเหมือนกัน

สำหรับนกระทาสายพันธุ์ไทย มีประมาณ 12? ชนิด?? แต่ไม่นิยมนำมาเลี้ยงเพื่อผลิตไข่ในเชิงพานิชเนื่องจากให้ผลผลิตที่ไม่มาก? ต่างจากนกกระทาสายพันธุ์ญี่ปุ่นที่ไข่ดก? ลำตัวอ้วนกลม

?

นกกระทาที่นิยมในปัจจุบัน

นกกระทาสีลายดำประขาว

นกกระทาสีทอง

สำหรับสีขาวได้รับความนิยมลดลง

?

?

เพศของนกกระทาที่ควรทำความรู้จัก

สามารถดูจากภาพประกอบได้

*นกกระทาตัวเมีย? ขนบริเวณหน้าอกจะสีขาวประดำ??

?

*นกกระทาตัวผู้?? ขนบริเวณหน้าอกสีออกส้มแดงแก้มน้ำตาล

ตัวผู้จะมีกระเปาะน้ำเชื้อบริเวณก้น พองออกมา? สังเกตได้ง่ายตามรูป? ซึ่งตัวเมียจะไม่มี

?

?

วงจรการเลี้ยงนกกระทา

?

ระยะไข่ ??นกอายุประมาณ 45? วันขึ้นไป? ??

ระยะผสมพันธุ์? นกเพศผู้อายุ ประมาณ 60 - 70? วัน? ?นกเพศเมียอายุ ประมาณ? 50 วันขึ้นไป

ระยะฟักไข่เป็นตัว? ประมาณ? 17? วัน

?

?

?

วันที่เรียบเรียง

07/01/2557

?

ผู้เขียน?

พยัคฆ์กูรู

?

?