แนะแนวอาชีพอิสระ? ตอน? การเลี้ยงนกกระทา? ชุดที่ 2?? การเตรียมอุปกรณ์สำหรับเลี้ยง

?

?

การเลี้ยงนกกระทาตั้งแต่แรกเกิดจนถึงไข่

สิ่งที่ควรเตรียมเป็นอันดับแรก ๆ? คือสถานที่??

ฉะนั้นผู้เขียนจะแจงรายละเอียดออกเป็นรายข้อเพื่อให้ผู้สนใจสามารถหาซื้อมาเตรียมไว้ก่อนเลี้ยง? ดังนี้

1.? สถานที่เลี้ยง

2.? กรงเลี้ยง

3?? กรงอนุบาล

4.? ถังน้ำ

5.? ขันพลาสติก

8.? รางอาหาร

9.? ตาข่าย

10.? หลอดไฟแบบไส้

?

สถานที่เลี้ยง

ควรเป็นเป็นสถานที่สงบเงียบและปลอดภัยจากศัตรูของนกกระทา? เช่น? หนู?? แมว? สุนัข ??เป็นต้น ควรเลี้ยงในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก? เพราะจะทำให้นกโตไว? และไม่ควรจัดสถานที่ให้มีแสงมากเกินไป?

?

กรงเลี้ยง

สามารถเลือกใช้ตามความสะดวก ราคาประมาณ? 500 ? 700? บาท? เลี้ยงนกได้ประมาณ 100 กว่าตัว ?ส่วนตัวแล้วผู้เขียนทำขึ้นเอง

?

?

การทำกรงเองสิ่งที่ต้องเตรียม? คือ? ตาข่ายกรงไก่? ขวดละ? 30? เมตร? ราคาประมาณ? 470? บาท? หาซื้อได้ตามร้านวัสดุก่อสร้าง

ไม้ไผ่ผ่าซีก? มัดละประมาณ 50? บาท

ไม้โครงสร้าง? หาซื้อได้ตามร้านจำหน่ายไม้? (หรือจะใช้ไม่ไผ่ก็ได้)

?

การทำสังเกตจากภาพแล้วนำไปดัดแปลงได้? โดยควรทำให้มีความลาดเอียงด้วย เวลาเก็บไข่จะสะดวกและง่ายขึ้น

?

กรงอนุบาล

สำหรับใช้อนุบาลในช่วงแรกที่นกตัวเล็ก? จะต้องเปิดไฟ ด้วยหลอดไส้ที่ให้ความร้อน? นกจะได้อบอุ่น และไม่นอนทับกัน? และสามารถกินอาหารได้ตลอดเวลา

?

?

ถังน้ำ

ใช้สำหรับให้น้ำนก? เลือกซื้อตามร้านขายอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยง? มีหลายขนาดหลายราคา

?

ขันพลาสติก

เตรียมไว้สำหรับนำไปใส่น้ำในช่วงที่ย้ายนกใส่กรงตับ

?

รางอาหาร

ใช้สำหรับให้อาหารนก? ควรมีตาข่ายกรงไก่ตัดวางไปด้วยจะทำให้อาหารไม่ตกล่น เนื่องจากนกจะชอบเขี่ยอาหาร

?

?

ตาข่าย

ใช้คุมกันแมลง? ยุงในเวลากลางคืน

?

หลอดไฟ

การเปิดไฟในช่วงเวลากลางคืน จะช่วยให้นกสามารถกินอาหารได้ตลอดเวลา และช่วยเพิ่มผลผลิตได้ดี

?

?

วันที่เรียบเรียง

07/01/2557

?

ผู้เขียน?

?

พยัคฆ์กูรู