แนะแนวอาชีพอิสระ? ตอน? การเลี้ยงนกกระทา? ชุดที่ 3? การคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์

?

การสังเกตเพศของนกกระทา

สามารถดูจากภาพประกอบ

*นกกระทาตัวเมีย? ขนบริเวณหน้าอกจะสีขาวประดำ

นกตัวเมียที่ไข่ตรงก้นจะมีช่องคลอดกว้าง??

?

?

*นกกระทาตัวผู้?? ขนบริเวณหน้าอกสีออกส้มแดงแก้มน้ำตาล

ตัวผู้จะมีกระเปาะน้ำเชื้อบริเวณก้น พองออกมา? สังเกตได้ตามรูป? เวลาจับจะมีน้ำเชื้อสีขาวข้น?

?

?

?

นกกระทาตัวผู้จะขันบ่อย? การสังเกตจากการขัน

?

อายุนกกระทาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่พร้อมผสมพันธุ์

นกเพศผู้อายุ ประมาณ 60 - 70? วัน? ?

นกเพศเมียอายุ ประมาณ? 50 วันขึ้นไป

(คัดเลือกนกตัวที่สมบูรณ์ที่สุดมาเป็นพ่อแม่พันธุ์)

?

?

วันที่เรียบเรียง

07/01/2557

?

ผู้เขียน?

?

พยัคฆ์กูรู