Print
Category: อาชีพอิสระ
Hits: 2611

แนะแนวอาชีพอิสระ? ตอน? การเลี้ยงนกกระทา? ชุดที่ 4? การผสมพันธุ์นกกระทา

?

?

?

การผสมพันธุ์

ควรจัดหากรงสำหรับผสมพันธุ์? โดยใช้ตัวผู้ 1 ตัว ต่อตัวเมีย? 2? ตัว? จะได้เปอร์เซ็นต์การออกเป็นตัวสูงขึ้น

การผสมไข่ใบแรกไม่เอา? ให้เลือกไข่วันที่ 2 หลังจากผสมขึ้นจนถึงประมาณ 7 ? 10? วัน? ชุดเปลี่ยนใหม่? เนื่องจากเชื้อจะเริ่มอ่อน? ให้พักนก แล้วค่อยนำมาผสมใหม่อีก ใช้วิธีเดิม คือ? เลือกไข่วันที่ 2 หลังจากผสมขึ้นจนถึงประมาณ 7 ? 10? วัน? นำไปฟักในตู้ฟัก

สำหรับเลี้ยงดูเล่น หรือเลี้ยงจำนวนไม่มาก สามารถให้แม่นนกฟักเองได้

?

ข้อความปฏิบัติ

?

ไม่ควรให้นกเลือดชิดกันเกินไปจะทำให้ได้ลูกนกที่อ่อนแอ? ควรเปลี่ยนสลับพันธุ์จากฟาร์มอื่นบ้าง

?

?

วงจรการเลี้ยงนกกระทา

?

ระยะไข่ ??นกอายุประมาณ 45? วันขึ้นไป???

ระยะผสมพันธุ์? นกเพศผู้อายุ ประมาณ 60 - 70? วัน? ?นกเพศเมียอายุ ประมาณ? 50 วันขึ้นไป

ระยะฟักไข่เป็นตัว? ประมาณ? 17? วัน

?

?

?

วันที่เรียบเรียง

07/01/2557

?

ผู้เขียน?

?

พยัคฆ์กูรู