แนะแนวอาชีพอิสระ? ตอน? การเลี้ยงนกกระทา? ชุดที่ 7? ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ

?

ราคาใช้จ่ายในการเลี้ยงนกกระทา

นกกระทาพร้อมไข่? 1,000? ตัว? กินอาหารวันละ 1? กระสอบ? หรือประมาณ 30? กิโลกรัม

?

?

คิดราคาต้นทุน

นกอายุ 3 ? 4? วัน? ราคา? ประมาณ? 3 ? 7? บาท

นกสาว? ราคาประมาณ 17 ? 25? บาท? ต่อตัว

นกเพศผู้? ราคา 7 ? 10? บาท

?

?

?

?

ปัจจัยเสี่ยงในการลงทุน

นกจะไข่ประมาณ 75? - 80 เปอร์เซ็นต์? (บางครั้งอาจได้น้อยกว่านี้หากมีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้อง)

อาหารต้องมีโปรตีนไม่น้อยกว่า? 22 %? นกถึงจะไข่

ไฟ?? น้ำ? อาหาร? สิ่งรบกวน? เป็นปัจจัยที่ทำให้นกไข่น้อยหรือไม่ไข่

การให้วัคซีน? ต้องให้ตามตารางช่วยลดปัจจัยการเกิดโรค? เนื่องจากนกเป็นสัตว์ปีก? ปัจจัยการเกิดโรคใกล้เคียงกับไก่

?

?

*หมายเหตุ

จากประสบการณ์การทดลองเลี้ยงนกกระทา? พบว่า? นกกระทามีปัจจัยอื่น ๆ อีกหลายประการที่อาจทำให้เราขาดทุน? ซึ่งนกไม่ย่อมไข่มีหลายสาเหตุ? เช่น? สภาพแวดล้อมมีสิ่งรบกวน?? อาหารมีโปรตีนน้อย? อากาศหนาว

?

ฉะนั้นใครที่คิดจะลงทุนต้องคำนวณให้ดี? เนื่องจากการที่ผมลองเลี้ยงนกประมาณ 200? ตัว? ใช้ค่าใช้จ่ายต่ออาทิตย์ประมาณ 500? กว่า? บาทจากการซื้ออาหาร และอื่น ๆ? รวมรายจ่ายที่ใช้ไปกับการลงทุนตั้งแต่เริ่มต้นในช่วงเวลาประมาณ 3? เดือน? เกือบ 7,000? กว่าบาท ?

?

*การเลี้ยงสัตว์จึงมีปัจจัยเสี่ยงมาก

*นกกระทากินอาหารตลอดวัน

?

ลองนำไปพิจารณาดูหากใครสนใจสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเลี้ยงตนได้ แต่ต้องเรียนรู้กับมันแล้วค่อยลงทุนเพิ่มขึ้น? ลองจากเล็ก ๆ ถ้าดีค่อยขยายนะครับ

?

?

วันที่เรียบเรียง

07/01/2557

?

ผู้เขียน?

?

พยัคฆ์กูรู