แนะแนวอาชีพอิสระจากอาชีพเลี้ยงไก่พื้นเมือง  ตอนที่ 1 รู้จักกับไก่พื้นเมือง

 

การเลี้ยงไก่พื้นเมืองของประเทศไทยมีการเพาะเลี้ยงมายาวนาน  เนื่องจากไก่เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของคนโดยทั่วไปทั้งเนื้อไก่และไข่ไก่  แถมไก่ยังมีความผูกพันกับคนไทยมายาวนาน  มีตำนานความเชื่อต่าง ๆ  เกี่ยวกับไก่มากมาย  ไก่พื้นเมืองจึงเป็นทั้งอาหารและการละเล่น  เช่น  การชนไก่  ในภาคต่าง ๆ  จะมีไก่ประจำถิ่นซึ่งมีลักษณะสีสันที่แตกต่างกันไป 

ไก่พื้นเมืองของไทย

เช่น  ไก่ประดู่  ไก่เหลืองหางขาว  ไก่นกแดง  ไก่ชี   และอื่น ๆ

 

 

เข้าเรื่องกันเลยดีกว่า  สำหรับการเลี้ยงไก่พื้นเมือง  เพื่อจำหน่าย 

ต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าการเลี้ยงไก่พื้นเมืองส่วนใหญ่จะเลี้ยงเพื่อบริโภค    เนื่องจากเนื้อไก่พื้นเมืองของไทยมีรสชาติที่แตกต่างจากไก่เนื้อตามโรงเพาะเลี้ยงขนาดใหญ่  ไก่พื้นเมืองจะมีเนื้อที่เหนียว  มีมันน้อย  จึงเป็นที่ต้องการของตลาดโดยเฉพาะคนไทย  ราคาจึงสูงกว่าไก่เนื้อ

 

สาเหตุที่ราคาสูง  เพราะการเลี้ยงไก่พื้นเมืองใช้เวลาในการขุนนานกว่าไก่เนื้อสายพันธุ์ต่างประเทศอีกทั้งอัตราการการสร้างกล้ามเนื้อกับปริมาณอาหารน้อยกว่าไก่เนื้อ แต่ข้อดีของไก่พื้นเมือง คือ  มีความต้านทานต่อโรคสูง  การเลี้ยงดูง่าย

 

ปัจจุบันจึงมีการพัฒนาสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองเพื่อผลิตเป็นไก่เนื้อจำหน่าย  โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พัฒนาสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองประดูหางดำมาปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์ให้เหมาะสมสำหรับการผลิตไก่เนื้อที่มาจากไก่พื้นเมืองของไทย  ซึ่งไก่ประดูหางดำเองมีข้อดี  คือ  เจริญเติบโตได้ดี  มีโครงสร้างที่ขนาดเหมาะสม  มีความทนทานต่อโรค  ประดูหางดำเชียงใหม่ 1  จึงได้รับความนิยมในการเพราะเลี้ยงเพื่อจำหน่ายอย่างแพร่หลาย

 

การเลี้ยงไก่พื้นเมืองที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันเป็นอันดับต้น ๆ  คือ  สายพันธุ์ประดูหางดำเชียงใหม่  แต่โดยทั่วไปตามวิถีชีวิตของชาวบ้าน ไก่พื้นเมืองต่าง ๆ  ก็มีการเพาะเลี้ยงและจำหน่ายโดยทั่วไป

 

สำหรับผู้สนใจเลี้ยงไก่พื้นเมืองอ่านต่อตอน 2  ได้เลยครับ    

 

 

วันที่เรียบเรียง

26/08/2557

 

ผู้เขียน 

 

พยัคฆ์กูรู