แนะแนวอาชีพอิสระจากอาชีพเลี้ยงไก่พื้นเมือง  ตอนที่ 2 การเตรียมอุปกรณ์การเลี้ยง

 

การเลี้ยงพื้นเมืองมีทั้งเลี้ยงแบบปล่อยให้หากินเองและเลี้ยงแบบขังกรง และเลี้ยงแบบครึ่งปล่อยครึ่งขัง

สิ่งที่ควรเตรียมเป็นอันดับแรก ๆ  คือสถานที่  เนื่องจากไก่พื้นเมืองเป็นไก่ที่ต้องการอาณาเขตพอสมควรต่างจากไก่สายพันธุ์ต่างประเทศโดยทั่วไป  

ฉะนั้นผู้เขียนจะแจงรายละเอียดออกเป็นรายข้อเพื่อให้ผู้สนใจสามารถหาซื้อมาเตรียมไว้ก่อนเลี้ยง  ดังนี้

1.  สถานที่เลี้ยง

2.  อาคาร

3.  ถังน้ำ

4.  ถาดอาหาร

 

 

สถานที่เลี้ยง

ควรเป็นเป็นสถานที่สงบเงียบและปลอดภัยจากศัตรูของไก่ชน  ได้แก่  แมว  หมา   เป็นต้น ควรเลี้ยงในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก  จะทำให้ไก่สุขภาพดี  และควรมีแหล่งอาหารเช่น  หญ้าด้วยก็จะทำให้ไก่มีสุขภาพดี  ไม่เครียด

 

อาคาร

อาคารสำหรับเลี้ยงไก่พื้นเมือง  สามารถจัดทำได้หลากหลายตามงบประมาณที่มี  เช่น  ถ้าหากต้องการความแข็งแรงทำจากโครงสร้างเหล็ก  หลังคาลอนก็จะมีความทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศได้ดี 

แต่ถ้างบประมาณไม่มาก  ก็ลดและสร้างด้วยไม้  เช่น  ไม่ไผ่ก็ได้  เช่น  ทำเป็นแผ่นผนังล้อมเล้าไก่เพื่อใช้ขังไก่ และไม่ให้ศัตรูไก่เข้ามาทำร้ายได้ง่าย

งบประมาณอาคารหรือโรงเรือนเลี้ยงไก่   ขึ้นอยู่กับความกว้างและวัสดุที่เลือกใช้

 

 

ถังน้ำ

ใช้สำหรับให้น้ำไก่  มีจำหน่ายโดยทั่วไปตามขนาด  สำหรับไก่ชนใช้ขนาดกลางน่าจะเหมาะสม ราคาประมาณ   45 – 50  บาท

 

ถาดอาหารหรือถังอาหาร

สำหรับใส่อาหาร  โดยการใช้แบบถาดในไก่ที่โตแล้วมักจะเขี่ยอาหารกระจายทั่ว  การใช้แบบถังอาหารก็จะทำให้ประหยัดอาหารกว่า  (สามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมแล้วกันนะครับ)

 

อาหาร

อาหารสำหรับไก่พื้นเมือง  สามารถให้อาหารไก่โดยทั่วไปได้ เช่น ปลายข้าว  อาหารสำหรับไก่พื้นเมือง  อาหารไก่เนื้อ  แล้วแต่กำลังทรัพย์ของเจ้าของ  ซึ่งอาหารที่มีปริมาณโปรตีนมาก ๆ ก็จะให้ไก่สมบูรณ์แข็งแรง  แต่ขี้เหม็นสักหน่อย  

ควรเสริมด้วยผักให้กินบ้าง  เช่น  กะเพรา   ผักบุ้ง  ผักกาด   หญ้า  ช่วยให้ไก่มีสุขภาพดี

และเสริมด้วยวิตามิน สำหรับละลายน้ำ

 

 

วันที่เรียบเรียง

26/08/2557

 

ผู้เขียน 

 

พยัคฆ์กูรู