แนะแนวอาชีพอิสระจากอาชีพเลี้ยงไก่พื้นเมือง  ตอนที่ 3 การเลือกซื้อพันธุ์ไก่พื้นเมือง

 

การเลือกซื้อไก่พื้นเมืองสำหรับเลี้ยง

ขึ้นอยู่กับคนชอบและความสนใจ  หากต้องการเลี้ยงในเชิงธุรกิจ  ก็น่าจะเลือกไก่ที่ได้รับการปรับปรุงสายพันธุ์ให้มีความเหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงเชิงธุรกิจเกษตร  เช่น  สายพันธุ์ไก่ที่ได้รับการปรับปรุงสายพันธุ์ของหน่วยงาน  เช่น  ปศุสัตว์  ซึ่งมีสายพันธุ์จำหน่ายให้กับผู้สนใจได้นำไปเพาะเลี้ยง

ปัจจุบันสายพันธุ์ที่ดีและได้รับความนิยมมาก  คือ  ประดู่หางดำเชียงใหม่1  ได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ให้เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงเพื่อการบริโภค  มีอัตราการเจริญเติบโตดี

 

แหล่งจำหน่าย

*เครือข่ายผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำ

*สำนักงานปศุสัตว์ของแต่ละท้องที่

 

สำหรับการเลี้ยงซื้อไก่พื้นเมืองเพื่อพัฒนาสายเอง

สามารถเลือกซื้อตามบริเวณท้องถิ่นของท่านผู้สนใจได้  แต่ควรมีเทคนิคการเลือกสายพันธุ์  คือ  ดูจากลักษณะโครงสร้างควรเป็นไก่ที่มีโครงสร้างสมส่วน  ไม่เล็กหรือแคระแกน   ไม่มีโรค  อกกว้าง  น้ำหนักตัวดี

ตัวผู้ควรมีโครงสร้างที่แข็งแรง  มีความกล้า  สังเกตการณ์การขัน  ท่าทางก็พอจะดีออกว่าไก่มีความกล้าหรือไม่  ไก่ที่กล้า  ส่วนใหญ่มักจะขันโชว์  ไม่ค่อยกลัวคน  มีท่าทางการยืนที่มั่นคง

ตัวเมีย  ควรมีโครงสร้างร่างกายที่สมส่วน  อกกว้าง  กระดูกก้นกกกว้างพอประมาณ  หน้าแดง  แสดงว่ามีความสมบูรณ์ดี

 

การเลือกพันธุ์สายพันธุ์เองนั้นต้องใช้เวลาพัฒนาอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงสายพันธุ์ไปเรื่อย ๆ

คนที่สนใจเลี้ยงไก่ส่วนใหญ่ก็อาศัยจากการสังเกตลองผิดลองถูก  เพื่อสร้างประสบการณ์ 

 

ขออวยพรให้ท่านผู้สนใจเลี้ยงประสบความสำเร็จกันนะครับ

 

 

 

วันที่เรียบเรียง

26/08/2557

 

ผู้เขียน 

 

พยัคฆ์กูรู