แนะแนวอาชีพอิสระจากอาชีพเลี้ยงไก่พื้นเมือง  ตอนที่ 4 การเพาะพันธุ์และการขยายพันธุ์

 

การเพาะพันธุ์ไก่พื้นเมือง

 

การผสมพันธุ์ไก่นั้น  ไก่ควรมีอายุ ดังนี้

ตัวผู้ควรมีอายุ ประมาณ  8 เดือน 1 ปีขึ้นไป

ตัวเมีย ควรมีอายุ 6 - 8  เดือนขึ้นไป

 

 

การเพาะพันธุ์และขยายพันธุ์แบบธรรมชาติ

โดยการเพาะพันธุ์แบบธรรมชาติ  ควรใช้พ่อพันธุ์ 1 ตัว ต่อ แม่ไก่  2 – 3  ตัว  จะทำให้เปอร์เซ็นต์การฟักเป็นตัวสูงขึ้น  ถ้าหากแม่พันธุ์มาเกินไปจะทำให้ปริมาณการฟักเป็นตัวของไข่น้อยลง 

 

การเพาะพันธุ์และขยายพันธุ์แบบผสมเทียม

การผสมเทียม  จะอาศัยการรีดน้ำเชื้อจากตัวผู้ที่สมบูรณ์  แล้วนำไปผสมกับแม่ไก่ที่มีความพร้อม    การผสมแบบนี้จะทำให้ได้อัตราการเกิดสูงกว่าการผสมแบบธรรมชาติ

 

 

สถานที่ผสมพันธุ์

 

ควรเป็นพื้นที่มีพื้นที่พอสมควร  มีรังสำหรับฟักไข่ และไม่มีสิ่งรบกวนให้ไก่ตกใจ

 

 

 

การดูแลและให้อาหารพ่อพันธุ์แม่พันธุ์

 

1.  อาหารสำเร็จรูปสำหรับไก่  ซึ่งอาหารเหล่านี้จะประกอบไปด้วยข้าวโพด  ลำอ่อน  เป็นวัตถุดิบหลักที่ช่วยให้ไก่ได้รับสารอาหารครบถ้วน

2.  ใบกะเพรา  ช่วยกระตุ้นให้ระบบไหลเวียนของเลือดดี (สุขภาพไก่ดี)

3.  ผักกาดขาว  ผักกาด  ผักบุ้ง  ผักตำลึง   เป็นต้น

4.  หญ้า  เช่น  หญ้าแห้วหมู  หญ้าขน    เป็นหญ้าที่ไก่ชอบช่วยสร้างภูมิต้านทานในร่างกายของไก่  มีแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับไก่

5.  ผลไม้  เช่น  กล้วย 

6.  อื่น ๆ  ตามสมควร

 

การดูแลทำความสะอาดพื้นที่เพาะ

 

ควรทำความสะอาดและเปลี่ยนน้ำเป็นประจำทุกวัน

ไม่ควรให้พื้นที่เพาะเลี้ยงชื้นอาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่าง ๆ  

โดยเฉพาะอาหารไม่ควรให้มีความชื้น  เพราะจะทำให้เกิดเชื้อราและแบคทีเรีย  ซึ่งจะทำให้ไก่ป่วยได้ง่าย

 

 

 

วันที่เรียบเรียง

26/08/2557

 

ผู้เขียน 

พยัคฆ์กูรู