แนะแนวอาชีพอิสระจากอาชีพเลี้ยงไก่พื้นเมือง  ตอนที่ 5 การเพิ่มมูลค่าของไก่พื้นเมือง

 

การเพิ่มมูลค่าไก่ชน  มีด้วยกันหลายวิธี

1.  การเพิ่มมูลค่าจากการประกวด ไก่พื้นเมือง เชิงอนุรักษ์  ไก่ชนที่ผ่านการประกวด และได้รางวัล ไก่ก็จะมีราคาเพิ่มสูงไปด้วย

การที่ไก่จะเข้าร่วมประกวดนั้นไก่ที่ประกวดย่อมต้องสีสันสวยงามและเป็นไปตามมาตรฐานการประกวด การประกวดเป็นการเปิดโอกาสให้ฟาร์มของท่านเป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง  ซึ่งเป็นการตลาดที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายผู้ชื่นชอบไก่พื้นเมือง

 

2.  การขายผ่านอินเตอร์เน็ตช่วยให้ผู้ที่สนใจไก่ และชอบในสีไก่ของท่านตัดสินใจซื้อในราคาที่ตกลงกันได้

ช่วยเปิดโอกาสในการขายได้มากที่สุด เนื่องจากการขายผ่านอินเตอร์เน็ต  สามารถเข้าถึงผู้ซื้อจำนวนมากในทุกมุมโลก  ไก่ 1 ตัวขายในอินเตอร์เน็ตย่อมไม่เพียงพอต่อความต้องการไก่เป็น 100  ตัว  1,000  ตัว ก็ยังไม่พอต่อความต้องการของตลาดอินเตอร์เน็ต เพราะผู้คนหลายล้านใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นทุกวัน  เพียงแต่สิ่งที่ต้องรู้ของคนขาย คือ วิธีจัดส่งไก่ให้ผู้รับได้อย่างปลอดภัยเป็นสิ่งจำเป็นที่สุด  ถ้าส่งได้ก็มีผู้ซื้อ

 

3.  การพัฒนาสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองให้มีความถูกต้องตามสีและลักษณะเพื่อการอนุรักษ์ก็ช่วยให้ผู้สนใจเลี้ยงอยากซื้อไปเลี้ยงมากขึ้น

 

 

 

วันที่เรียบเรียง

26/08/2557

 

ผู้เขียน 

 

พยัคฆ์กูรู