?

อาชีพนักพูด

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพนักพูด? คือ? อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพูด บรรยายเรื่องราวต่าง ๆ? เช่น? การพูดทอล์คโชว์ การพูดบรรยายเชิงวิชาการ? และอื่น ๆ? เป็นต้น

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1.? การพูดบรรยาย

2.? การพูดให้ความรู้

3.? การพูดสร้างอารมณ์ขัน

4.? อื่น ๆ

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1.? ชอบพูดชอบเจรจา

2.? มีมนุษยสัมพันธ์ดี

3.? มีความสามารถด้านการสื่อสาร

4.? มีความคิดสร้างสรรค์

5.?? มีไหวพริบปฏิภาณ

6.? อื่น ๆ

?

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1.? นักพูด

2.? นักวิชาการ

3.? อื่นๆ

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1.? ห้องสมุด

2.? มหาวิทยาลัยต่าง ๆ

3.? เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

4.? เว็บไซต์ต่าง ๆ

5.? อื่น ๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอาชีพ

?

อาชีพนักพูด? เป็นอาชีพที่ต้องใช้ความสามารถ? และความรู้พอสมควร? ตลอดจนต้องหมั่นฝึกฝนตนเองอยู่เสมอเพื่อให้เคยชิน? ผู้สนใจเป็นนักพูดลองหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม? ดูนะครับ

?

ผู้เขียน

นามปากกา

พยัคฆ์กูรู

?

วันที่เขียน

07/02/2555

?