?

อาชีพธุรกิจขายประกัน

?

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพธุรกิจขายประกัน? อีกหนึ่งอาชีพอิสระที่ต้องใช้ความสามารถทางด้านการสื่อสาร? และการจูงใจสูง? เหมาะสำหรับผู้ที่มีความมุ่งมั่นและความพยายาม? ชื่นชอบในงานขาย? รักการพบปะผู้คน

ซึ่งปัจจุบันการประกันครอบคุลมหลายอย่างมาก? เช่น? การประกันอุบัติเหตุ? การประกันภัยธรรมชาติ? การประกันความเสียหายที่เกิดกับสินค้า? การประกันชีวิต? การประกันสุขภาพ? การประกันอื่นๆ? แล้วแต่บริษัทต่าง ๆ? จะรับทำประกัน? น่าสนใจอย่างมากธุรกิจนี้

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1.? ขายประกันรูปแบบต่าง ๆ

2.? หาทีมงานช่วยขายประกัน

3.? อื่นๆ

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1.? มีมนุษยสัมพันธ์ดี

2.? มีความอดทนขยันหมั่นเพียร

3.? มีความพยายามสูง

4.? มีความมั่นใจสูง

5.? รักในงานขาย

6.? แสวงหาเทคนิคและวิธีการขายใหม่ ๆ อยู่เสมอ

7.? มีทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

8.? อื่น ๆ

?

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1.? คนขายประกัน

2. ?หัวหน้าทีม

3.? หัวหน้าเขต

4.? อื่น ๆ

?

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1. ?บริษัทประกันภัยต่าง ๆ

2.? ห้องสมุด

3.? เว็บไซต์ต่าง ๆ

4.? เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

5.? อื่น ๆ

?

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ธุรกิจประกันภัย? เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าจับตามอง? เนื่องจากประโยชน์ของการทำประกันภัยช่วยให้ผู้ประกันลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น? ได้รับเงินค่าประกันเมื่อประสบกับเหตุการณ์ที่เข้าข่ายการทำประกันของตน? เช่น? การประกันอุบัติเหตุ? เมื่อประสบอุบัติสามารถรับเบี้ยประกัน? ประกันภัยการขนส่งสินค้า? ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากความเสียหายของสินค้าได้? เป็นต้น

ผู้สนใจทำธุรกิจประกันภัยลองหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ? ดูนะครับ

?

เขียน? วันที่ 07/02/2555

ผู้เขียน? พยัคฆ์กูรู

?

?