?

อาชีพธุรกิจขายตรง

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพคนขายสินค้าแบบขายตรง? ปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มขึ้น มีความเติบโตของอาชีพนี้อย่างต่อเนื่อง? เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนอยากประกอบอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักในการขายสินค้าแบบขายตรง? เช่น? เครื่องสำอาง?? เครื่องอุปโภค? บริโภคต่าง ๆ

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1.? ขายสินค้าแบบตรง? เจาะกลุ่มเป้าหมายตามบ้านเรือน? เพื่อนฝูง? ญาติมิตร

2.? หาทีมงานช่วยขายสินค้า

3.? อื่นๆ

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. ?มีมนุษยสัมพันธ์ดี

2.? มีความอดทนขยันหมั่นเพียร

3.? มีความพยายามสูง

4.? มีความมั่นใจสูง

5.? รักในงานขาย? ชอบค้าขาย

6.? แสวงหาเทคนิคและวิธีการขายใหม่ ๆ อยู่เสมอ

7.? มีทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

8.? อื่น ๆ

?

?

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1.? คนขายสินค้าแบบขายตรง

2. ?หัวหน้าทีม

3.? หัวหน้าเขต

4.? อื่น ๆ

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1. ?ศูนย์ธุรกิจขายตรงต่าง ๆ

2.? ห้องสมุด

3. ?เว็บไซต์ต่าง ๆ

4.? เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

5.? อื่น ๆ

?

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ธุรกิจขายตรง? เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนชอบการค้าขาย? ทุกอาชีพมีความก้าวหน้าในตัว? ขอเพียงมีความขยันและอดทน? พยายามทำในสิ่งที่ตนเองทำอย่างเต็มกำลัง? ทุกอย่างย่อมสำเร็จได้? ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ? ดูนะครับ

?

เขียน? วันที่ 07/02/2555

ผู้เขียน? พยัคฆ์กูรู

?