?

อาชีพกิจการขายหนังสือมือสอง

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพกิจการขายหนังสือมือสอง นับเป็นอาชีพอิสระอีกอาชีพที่สามารถเจริญก้าวหน้า และสร้างมูลค่าได้? เนื่องจากหนังสือมือสองในยุคปัจจุบันมีจำนวนมากขึ้น? ผู้สนใจบางกลุ่มยังมีความต้องการหนังสือที่ราคาถูก? และคุณภาพเนื้อหาดี? ฉะนั้นการเปิดร้านหนังสือมือสองจึงเป็นอีกอาชีพที่ดีเลยที่เดียว

?

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1.? ประเมินราคาหนังสือเก่าได้

2.? วิเคราะห์คุณค่าของหนังสือแต่ละเล่มเพื่อตั้งราคาได้เหมาะสม

3.? คัดแยกหนังสือเป็นหมวดหมู่

4.? ตั้งราคาหนังสือมือสองตามสภาพ และเนื้อหา

5.? สร้างวิธีโปรโมทร้าน

6.? บำรุงรักษา? ซ่อมแซมหนังสือให้มีสภาพดี

7.? อื่นๆ

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีความขยัน

2. ?ชื่นชอบการอ่านหนังสือ

3.? มีความคิดสร้างสรรค์

4.? มีความซื้อสัตย์ต่อลูกค้า

5.? มีใจรักในงานบริการ

6.? มีมนุษยสัมพันธ์ดี

7.? รักในงานหนังสือ

8.? มีความรอบรู้ในเรื่องหนังสือต่าง ๆ พอสมควร

9.? อื่นๆ

?

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1.? เจ้าของกิจการร้านหนังสือมือสอง

2.? ผู้นำเข้าหนังสือมือสอง

3.? ตัวแทนจำหน่ายหนังสือมือสองรายใหญ่

4.? เจ้าของกิจการร้านหนังสือ

5.? นักเขียน

6.? อื่น ๆ

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1.? ห้องสมุดประจำโรงเรียน

2.? ร้านหนังสือ

3.? เว็บไซต์อาชีพต่าง ๆ

4.? เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

5.? อื่น ๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

การประกอบอาชีพต่าง ๆ? ทุกอาชีพล้วนแล้วแต่มีช่องทางการพัฒนาเป็นของตนเอง? โดยเฉพาะการเป็นเจ้ากิจการต่าง ๆ? ย่อมมีหนทางความเจริญก้าวหน้าในอาชีพที่หลากหลาย? ต่อยอดอาชีพไปถึงจุดสูงสุดได้หลายวิธี? อาชีพขายหนังสือมือสองเป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้สนใจประกอบอาชีพอิสระ? เป็นเจ้าของกิจการเอง? แต่สิ่งที่ควรคำนึงถึงเสมอ? คือความอดทน? และตั้งใจทำงานในสิ่งที่ทำ? และต้องชอบอ่านหนังสือบางถึงจะ

วิเคราะห์คุณค่าของหนังสือแต่ละเล่มตั้งราคาที่เหมาะสมได้ ครับ

?

?

?

เขียน? วันที่ 07/02/2555

ผู้เขียน? พยัคฆ์กูรู

?