Print
Category: หมวดมนุษยสัมพันธ์
Hits: 14090

รายละเอียดอาชีพ

อาชีพมัคคุเทศก์ คืออาชีพของผู้ที่ทำหน้าที่นำเที่ยวให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ เป็นนักประชาสัมพันธ์และนักประวัติศาสตร์ในเวลาเดียวกัน ตลอดจนถึงเป็นนักบริการให้ความสุขความสำราญแก่นักท่องเที่ยวทุกคน

?

ลักษณะอาชีพ

นำเที่ยว ให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว ค่อยดูแลเอาใจผู้ร่วมการเดินทางทุกคนด้วยความยินดี

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีความสามารถด้านการสื่อสาร

2. มีความสามารถด้านการใช้ภาษาต่างประเทศต่างๆ

3. มีความรู้ด้านประวัติศาสตร์ของสถานที่สำคัญต่าง ๆ

4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

5. ชื่นชอบงานบริการ

6. มีความอดทนสูง

7. มีบุคลิกดี

8. มีอารมณ์ขัน สนุกสนาน

9. อื่น ๆ

?

แนวทางการพัฒนาอาชีพ

1. มัคคุเทศก์

2. เจ้าหน้าให้บริการนำเที่ยว

3. พนักงานประชาสัมพันธ์

4. เจ้าของบริษัทท่องเที่ยว

5. เจ้าของกิจการสปา

6. เจ้าของกิจการที่พักและนำเที่ยว

7. อื่น ๆ

?

?

แหล่งเรียนรู้อื่นๆ

1. ห้องแนะแนว

2. เว็บแนะแนว

3. ห้องสมุด

4. ร้านหนังสือ

5. หรือลองสมัครเป็นมัคคุเทศก์น้อยตามสถานที่ท่องเที่ยวใกล้บ้านดูนะครับ

6. อื่น ๆ

?

อาชีพมัคคุเทศก์เป็นอาชีพของคนชอบเที่ยว และชื่นชอบเรื่องราวของประวัติศาสตร์ ตลอดจนถึงชอบการสื่อสารกับผู้คน น้อง ๆที่สนใจเป็นมัคคุเทศก์ควรศึกษาตนเอให้ดีว่ามีความชื่นชอบจริงหรือไม่ เนื่องจากอาชีพมัคคุเทศก์จะเป็นอาชีพที่ดูน่าสนุก แต่บางครั้งอาชีพนี้ก็ต้องทนรับกับแรงกดดันจากแขกผู้มาใช้บริการที่มีความหลากหลายมีความต้องการแตกต่างกัน

การจะประกอบอาชีพนี้ได้จึงควรมีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าดีและมีอารมณ์ดีไม่ขี้โมโห

น้อง ๆจึงจะสามารถประกอบอาชีพนี้ได้อย่างมีความสุข

สนใจเป็นมัคคุเทศก์ เรียนต่อสาขาการท่องเที่ยวได้นะครับ

?

เขียน วันที่ 13/06/2554

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู