อาชีพนักจัดรายการวิทยุ

รายละเอียดของอาชีพ

นักจัดรายการวิทยุ หรือดีเจประจำคลื่นวิทยุต่าง ๆ คอยเปิดเพลง และมอบข้อมูลข่าวสารความบันเทิงที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง พูดคุยแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้ฟังกับผู้จัดรายการ

อาชีพนักจัดรายการวิทยุ เป็นอีกอาชีพในฝันของวัยรุ่นยุคใหม่ เนื่องจากดีเจหรือนักจัดรายการวิทยุในยุคนี้เน้นน้ำเสียง ความสามารถและบุคลิกภาพดูดี อาชีพนี้จึงเป็นที่หมายปองของหนุ่ม ๆสาว ๆ เพื่อเข้าสู่วงการนักจัดรายการ

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. เปิดเพลง

2. เขียนผังรายการ

3. ดำเนินรายการ

4. ให้ความบันเทิง

5. ให้ความรู้

6. อื่น ๆ

?

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีทักษะการใช้ภาษาในระดับดี

2. ชอบฟังเพลงและชอบการเปิดเพลง

3. ชื่นชอบการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ

4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

6. มีนิสัยรักการอ่าน

7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

8. ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดี

9. มีความตั้งใจและความพยายามสูง

10. เป็นนักพัฒนา

11. ชอบการเปลี่ยนแปลง

12. อื่น ๆ

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1. ผู้ดำเนินรายการวิทยุ

2. เจ้าของกิจการคลื่นวิทยุ

3. นักประชาสัมพันธ์

4. อื่น ๆ

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1. ห้องแนะแนวประจำโรงเรียน

2. ห้องสมุด

3. เว็บไซต์

4. มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เปิดสอนคณะหรือสาขาสื่อสารมวลชน

5. อื่น ๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพนักจัดรายการวิทยุ เป็นอาชีพของนักเปิดเพลง ชื่นชอบเสียงเพลง รักการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ

มีความรับผิดชอบสูง ชอบการเปลี่ยนแปลง รักอิสระ เป็นตัวของตัวเอง

สำหรับผู้สนใจประกอบอาชีพนักจัดรายการควรศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม และค้นหาสิ่งที่ตนเองถนัดและชอบ แล้วท่านจะเป็นผู้หนึ่งที่ประสบความสำเร็จในชีวิต

ศึกษาหาความรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตน

?

เขียน วันที่ 08/03/2554

ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 30/04/2554

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู