?

อาชีพสัตวแพทย์

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพสัตวแพทย์? คือ? อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสัตว์ต่าง ๆ? เช่น?? หมู? หมา?? แมว? ปลา? นก? และอื่น ๆ?? ซึ่งเป็นอาชีพที่คอยช่วยเหลือสัตว์ที่ป่วย และวินิจฉัยโรคของสัตว์ต่าง ๆ? เพื่อทำการรักษา?? เป็นต้น

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1.? วินิจฉัยโรคของสัตว์

2.? รักษาสัตว์

3.? ให้ข้อมูลเจ้าของสัตว์ถึงวิธีการดูแลรักษาสัตว์

4.? อื่น ๆ

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1.? มีความรู้ทางด้านการแพทย์และการรักษาสัตว์

2.? มีความรักความเมตตาต่อสัตว์

3.? อื่น ๆ

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1.? สัตวแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐและเอกชน

2.? เจ้าของคลินิกรักษาสัตว์

3.? อื่น ๆ

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1.? ห้องสมุด

2.? หนังสือ

3.? มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาสัตวแพทย์

4.? เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

5.? เว็บไซต์ต่าง ๆ

6.? อื่น ๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

สัตวแพทย์ หรือ? คุณหมอรักษาสัตว์? เป็นอีกอาชีพในฝันของน้องๆ?? หลาย ๆ? คนที่ชื่นชอบการเลี้ยงสัตว์ และรักสัตว์? เนื่องจากสัตว์เลี้ยงเป็นทั้งเพื่อนและส่วนหนึ่งของผู้คน? ทำให้สัตว์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น? เวลาเจ็บป่วยมีโรงพยาบาลสัตว์? หรือคลินิกเพื่อช่วยรักษาสัตว์ให้มีสุขภาพดีขึ้นและอายุยืนยาวขึ้น

?

?

ผู้เขียน

นามปากกา

พยัคฆ์กูรู

?

วันที่เขียน

07/02/2555

?

?