?

อาชีพเจ้าของร้านเช่าหนังสือ

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพกิจการร้านเช่าหนังสือ? คือ? อาชีพที่เกี่ยวข้องการให้เช่า? ยืมหนังสือตามเวลาที่กำหนด? เช่น ร้านเช้าหนังสือการ์ตูน? หนังสือนิตยสาร? หนังสือเรียน? ตำราต่าง ๆ? เป็นต้น

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1.? เช้า? ยืมหนังสือในเวลาที่กำหนด

2.? บันทึกการเช่ายืม

3.? ทำบัญชีการเช่ายืม

4.? อื่นๆ

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีความรู้ด้านหนังสือพอสมควร

2.? มีความขยัน

3.? มีความอดทน

4.? มีมนุษยสัมพันธ์ดี

5.? มีใจรักในงานบริการ

6.? อื่น ๆ

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1. ?เจ้าของกิจการร้านเช่าหนังสือ

2.? เจ้าของกิจการร้านหนังสือ

3.? นักเขียน

4.? อื่น ๆ

?

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1.? ห้องสมุด

2.? หนังสือ

3.? ร้านเช่าหนังสือ

4.? เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

5.? เว็บไซต์ต่าง ๆ

6.? อื่น ๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพดี ๆ? อีกอาชีพที่ทำงานเป็นนายของตนเอง

ผู้สนใจกิจการร้านเช่าหนังสือลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะครับ

?

?

ผู้เขียน

นามปากกา

พยัคฆ์กูรู

?

วันที่เขียน

07/02/2555

?