?

?

อาชีพนักลงทุน

?

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพนักลงทุน? คือ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนรูปแบบต่าง ๆ? เช่น? การลงทุนหุ้น? การลงทุนตราสารหนี้? ตราสารทุน?? การลงทุนหุ้นทองคำ? เป็นต้น

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1.? ลงทุนรูปแบบต่าง ๆ

2.? วิเคราะห์การลงทุน

3.? อื่น ๆ

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. ?มีทุนทรัพย์

2.? มีเหตุผล

3.? มีทักษะการคิดวิเคราะห์?? และการวางแผน

4.? อื่น ๆ

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1. นักลงทุน

2.? นักธุรกิจ

3.? อื่น ๆ

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1.? ห้องสมุด

2.? หนังสือ

3.? ตลาดหุ้น

4.? รายการลงทุนต่าง ๆ

5.? เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

6.? เว็บไซต์ต่าง ๆ

7.? อื่น ๆ

?

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพนักลงทุน? เป็นอีกอาชีพที่น่าสนใจ

?

?

ผู้เขียน

นามปากกา

พยัคฆ์กูรู

?

วันที่เขียน

07/02/2555

?