?

อาชีพหมอลำ

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพหมอลำ?? คือ? อาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมอีสาน? คือ? การร้องเพลง? พื้นบ้านแบบอีสาน? ซึ่งปัจจุบันพัฒนาเป็นหมอลำประยุกต์ที่สร้างความสนุกสนาน? ทุกเทศกาล? เช่น? งานบุญ? งานขึ้นบ้านใหม่? งานบวช? งานแต่ง หรือตามแต่เจ้าภาพงานจะว่าจ้าง? เป็นต้น

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1.? ร้องลำ

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีความชื่นชอบศิลปะพื้นบ้านภาคอีสาน

2.? มีความขยัน

3.? มีความพยายาม

4.? รักในการเรียนรู้

5. น้ำเสียงไพเราะ

6.? อื่น ๆ

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1. ?นักร้องหมอลำ

2.? นักร้องเพลงลูกทุ่ง

3.? อื่น ๆ

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1.? ห้องสมุด

2.? หนังสือ

3.? ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน

4.? โรงเรียน

5.? เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

6.? เว็บไซต์ต่าง ๆ

7.? อื่น ๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพหมอลำเป็นอีกหนึ่งอาชีพดี ๆ? สำหรับผู้สนใจอยากเป็นศิลปิน

?

?

?

ผู้เขียน

นามปากกา

พยัคฆ์กูรู

?

วันที่เขียน

07/02/2555

?