การประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว ตอนที่ 1 ประโยชน์ของดอกไม้ผ้าใยบัว

?


?

ผ้าใยบัว? เป็นผ้าใยสังเคราะห์ที่ใช้ทำถุงน่องสำหรับผู้หญิง? ซึ่งถูกนำมาประดิษฐ์เป็นงานประดิดประดอย

ดอกไม้? ซึ่งผ้าใยสังเคราะห์ที่เรียกว่า ?ผ้าใยบัว? ได้มีการพัฒนาสีสันให้เหมาะสำหรับใช้ประดิษฐ์ดอกไม้? ซึ่งมีความสวยงามอย่างมาก? ปัจจุบันศูนย์ส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ได้มีการจัดอบรมหลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัวกันอย่างแพร่หลายให้ผู้สนใจได้เรียนรู้ขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม้ และการเข้าช่อ? การตั้งราคาจำหน่าย? เพื่อเป็นอาชีพเสริมสำหรับผู้มีใจรักในงานประดิษฐ์

?

?

ประโยชน์ของดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว? ใช้เป็นของที่ระลึกและของประดับตกแต่งภายในบ้านเรือน หรือเป็นของฝากสำหรับเทศกาลสำคัญ ๆ เพื่อมอบให้ผู้ใหญ่หรือเพื่อนฝูง

?

ดอกไม้ผ้าใยบัวยังมีประโยชน์ในการส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัวให้สามารถสร้างรายได้จากการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การขายผ่านหน้าร้าน? การขายผ่านอินเตอร์เน็ต

?

ผู้เรียงเรียงบทความ

พยัคฆ์กูรู

?

วันที่

?

31/08/2556