การประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว ตอนที่ 2? การเตรียมอุปกรณ์สำหรับประดิษฐ์ดอกไม้ผ้าใยบัว

?

?

การประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัวมีอุปกรณ์ประกอบการทำไม่ยุ่งยาก? ซึ่งมีอุปกรณ์ที่จำเป็นดังนี้

1. กรรไกร

2. ด้ายสี

3. โฟมสำหรับโครงสร้างดอก (สำหรับดอกไม้ประเภทดาหลาหรือดอกบัว)

4. ผ้าใยบัว

5. เกสร

6. ลวด

7. เทปพันก้าน

8. แกนพลาสติกดัดโครงลวด

9. คีมปากจิ้งจก

10. อื่น ๆ

?

กรรไกร

?

ด้ายสี

?

โฟมสำหรับโครงสร้างดอก (สำหรับดอกไม้ประเภทดาหราหรือดอกบัว)

ผ้าใยบัว

เกสร

ลวด

เทปพันก้าน

แกนพลาสติกดัดโครงลวด

คีมปากจิ้งจก

?

?

อื่น ๆ ??เช่น? ??กระถาง? ?หญ้าเทียม

?

?

โดยมากแล้วการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัวจะมีอุปกรณ์หลัก ๆ ไม่มากและสามารถหาได้ง่าย? แต่สำหรับอุปกรณ์ที่เสริมประสิทธิภาพการประดิษฐ์ดอกไม้ให้สวยงามเราสามารถประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม? แต่ที่นำเสนออย่างเช่นแกนพลาสติกดัดโครงลวด? เป็นเครื่องมือสำเร็จรูปซึ่งสามารถประยุกต์ใช้จากวัสดุที่มีก็ได้ เพื่อลดค่าสิ้นเปลืองในการจัดซื้ออุปกรณ์หรือหากมีทุนก็สามารถซื้อก็จะสะดวกมากขึ้น

?

?

?

ผู้เรียงเรียงบทความ

พยัคฆ์กูรู

?

วันที่

?

31/08/2556