แนะแนวอาชีพ : การลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจเกษตร

?

?

ปัจจุบันธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรนับวันจะมีบทบาทมากขึ้นและมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ?เนื่องจากการเกษตรมีความเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคน? โดยเฉพาะในเรื่องผลิตภัณฑ์สำหรับอุปโภค? บริโภค

ฉะนั้นการที่จะลงทุนอะไรสักอย่างเราจะต้องรู้ว่าเมื่อลงทุนแล้วสิ่งที่เรากำลังจะลงทุนจะมีผลตอบแทนและความเสี่ยงในการลงทุนอะไรบ้าง? และต้องเตรียมการอย่างไรในการลงทุน

?

เพื่อเป็นการเรียนรู้การลงทุนแบบบ้าน ๆ ท่านสามารถมาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการลงทุนไว้ในหมวดหมู่อาชีพอิสระเร็ว ๆ นี้?? โดยผู้เขียนจะพยายามเขียนบทความเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านผู้สนใจ

?

?

ทีมงานนิวแนว

?

วันที่ โพส

?

03/01/2557