แนะแนวอาชีพ : การลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจสัตว์เลี้ยง

?

ปัจจุบันธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ? และราคาสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ ยังมีราคาสูงตามความต้องการ

ฉะนั้นการที่จะลงทุนอะไรสักอย่างเราจะต้องรู้ว่าเมื่อลงทุนแล้วสิ่งที่เรากำลังจะลงทุนจะมีผลตอบแทนและความเสี่ยงในการลงทุนอะไรบ้าง? และต้องเตรียมการอย่างไรในการลงทุน

?

? ?โดยผู้เขียนจะพยายามเขียนบทความเกี่ยวกับธุรกิจสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ และกระแสนิยมในช่วงนั้น ๆ? และความต้องการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงแต่ชนิด?

?

ทีมงานนิวแนว

?

วันที่ โพส

?

03/01/2557